Wallenbergstiftelserna

Nominering till Wallenberg Academy Fellows 2021

Senast den 15 november 2020 kan prefekt/motsvarande internt nominera kandidat(er) på särskild nomineringsblankett (Wordfil nedan) via e-post till Sofia Irinarchos (sofia.irinarchos@su.se) vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd.

Information från Wallenbergstiftelserna ang. COVID-19

Uppdaterade uppgifter om Wallenbergstiftelsernas utlysningar ht-20/vt-21.

Allmän information om och riktlinjer för ansökan till Wallenbergstiftelserna

Observera att vissa Wallenbergstiftelser förutsätter att ansökningar granskats och prioriterats av universitetet. Universitetsintern granskning och prioritering sker vid ansökan till: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW), Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW), Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW), och Berit Wallenbergs Stiftelse (BWS; gäller endast "Större projekt"). Rektors stödbrev/intygan är en obligatorisk bilaga som i dessa fall ska bifogas den elektroniska ansökan.

STIAS fellowships för svenska forskare

Re. COVID-19: “In line with South Africa’s national lockdown to curb the spread of COVID-19, STIAS has suspended all contact activities until further notice. Please follow us on Twitter (@STIAS_SA) for further updates”.