Wallenbergstiftelserna

Nominering till Wallenberg Academy Fellows 2021

Senast den 15 november 2020 kan prefekt/motsvarande internt nominera kandidat(er) på särskild nomineringsblankett (Wordfil nedan) via e-post till Sofia Irinarchos (sofia.irinarchos@su.se) vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd.

Allmän information om och riktlinjer för ansökan till Wallenbergstiftelserna

Observera att vissa Wallenbergstiftelser förutsätter att ansökningar granskats och prioriterats av universitetet. Universitetsintern granskning och prioritering sker vid ansökan till: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW), Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW), Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW), och Berit Wallenbergs Stiftelse (BWS; gäller endast "Större projekt"). Rektors stödbrev/intygan är en obligatorisk bilaga som i dessa fall ska bifogas den elektroniska ansökan.

STIAS fellowships för svenska forskare

Re. COVID-19: “In line with South Africa’s national lockdown to curb the spread of COVID-19, STIAS has suspended all contact activities until further notice. Please follow us on Twitter (@STIAS_SA) for further updates”.