Finansiering

Framtida europeisk forskningsfinansiering hotad

EU är Stockholms universitets tredje största forskningsfinansiär. I nuvarande europeiska ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020, har universitetets forskare hittills beviljats 77 miljoner euro – över 50% bättre än i hela förra ramprogrammet, FP7! Detta är mycket glädjande, men budgeten för kommande sjuåriga ramprogram, Horizon Europe (som börjar 2021), är nu i farozonen för ytterligare nedskärningar!

Forskningsfinansiering

Universitetets forskning finansieras dels av statliga anslagsmedel, dels i form av externa medel. På dessa sidor finns information om det stöd som universitetet erbjuder forskare som vill söka externa forskningsmedel.