Information in English about Research funding

grafer på ett papper

Rutiner för externfinansierad forskning

Här vill vi tydliggöra processer rörande extern forskningsfinansiering för dig som är prefekt, administrativ chef och enskild forskare.

Styrdokument för forskningsfinansiering och infrastruktur

Det finns ett antal riktlinier kring medfinansiering och forskningsinfrastruktur vid SU. Här kan du också hitta handläggningsordning för ansökningar och till Wallenbergstiftelserna och EU.

Research Professional

Research Professional är en internetdatabas med vilken det är möjligt för alla forskare vid Stockholms universitet att hitta aktuella utlysningar av forskningsmedel och resebidrag samt automatiskt bevaka utlysningar av intresse. Läs mer om Research Professional

 

 

Prisma

En portal för dig som ska söka forskningsmedel från svenska finansiärer. Läs mer om Prisma-portalen

 

Budgetkalkyl

Här följer några allmänna råd som är bra att tänka på vid budgetering av kostnaderna i en forskningsansökan. Forskningsfinansiärerna har alla olika regler angående vilka kostnader i ansökan som de finansierar samt hur mycket av dessa kostnader de finansierar. Därför är det alltid bra att ta reda på vilka kostnader som finansiären godkänner och hur stor ersättningen är. Här finner du också universitetets projektbudgetmall. Har du några frågor angående budgeten i din forskningsansökan är du alltid välkommen att kontakta Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd.

Kontakt

Kontakta våra erfarna forskningssekreterare och projektekonomer  på info@fs.su.se