En central tjänst för ELN-system

I ELN kan forskare på ett överskådligt och tillförlitligt sätt samla information om metoder, resultat och mjukvaror som använts samt spåra ändringar och dela material med relevanta parter. Med ett ELN-system bedöms arbetet kunna bli mer effektivt och säkerställa kontinuitet på ett bättre sätt genom att information även kan delas på ett enklare sätt. 

Baserat på behov och önskemål från flera institutioner har Stockholms universitet upphandlat och införskaffat en central tjänst för ett ELN-system. Tjänsten heter LabArchive och beräknas vara implementerad under april 2021. Mer information om access och support för tjänsten kommer.

För frågor kontakta opendata@su.se