Har du frågor om datahantering, FAIR data och öppen tillgång till forskningsdata? Då är du varmt välkommen till Svensk nationell datatjänsts (SND) digitala frågestunder med inriktning mot olika forskningsområden.

Den 26 maj, kl. 13.00-14.00 handlar frågestunden om forskningdata inom samhällsvetenskap.  

På plats för att svara på dina frågor finns SND:s domänspecialister och forskningsdatarådgivare från SND-kontoret. Domänspecialisterna är en nationell resurs inom en rad vetenskapliga discipliner och har som uppgift att stötta forskare och andra som arbetar med forskningsdata vid lärosäten eller andra forskande organisationer. 

Läs mer om arrangemanget, hur du deltar samt kommande ämnen.

SND drivs av ett konsortium bestående av nio lärosäten där Stockholms universitet ingår.