This page in English.

Skrivbord med pappershögar.
Foto av Wonderlane på Unsplash.
 

Verktyg för datahanteringsplan, DMPonline

Du som forskar ska enligt Stockholms universitets policy upprätta en datahanteringsplan (data management plan, DMP) för ditt forskningsprojekt. Ett flertal forskningsfinansiärer har krav på datahanteringsplan. Planen är inte bindande utan är tänkt att vara ett stöd i forskningsprocessen och som kan uppdateras varefter projektet förändras. Att utarbeta en datahanteringsplan kan hjälpa dig att:

 • planera för datahanteringsbehov.
 • säkerställa att du vidtagit nödvändiga försiktighetsåtgärder kring din datahantering.
 • göra mer hållbara val i din datahantering, så dina forskningsdata blir mer tillgängliga och beständiga över tid.
 • planera för hur dina forskningsdata görs så öppna som möjligt och så begränsade som nödvändigt.
 • bevara kunskapen om hur forskningsdata hanterats i ditt projekt på ett samlat sätt.

Du som är forskare eller doktorand kan skapa, granska och dela digitala datahanteringsplaner med hjälp av verktyget DMPonline från Digital Curation Centre. Du skapar ett konto genom att logga in med ditt universitetskonto.

I verktyget finns mallar för datahanteringsplaner baserade på krav från specifika forskningsfinansiärer, som till exempel Vetenskapsrådet och Horizon Europe. En lokalt utvecklad mall (SU-VR) rymmer maskinläsbara flervalsfrågor vilket underlättar ifyllnad och förenklar framtida arkivering av datahanteringsplanen.

Svensk Nationell Datatjänst (SND) har utarbetat en checklista som kan vara till stöd för när du skapar din datahanteringsplan. Checklistan kan hjälpa dig identifiera vilka datahanteringsbehov som behöver adresseras ditt specifika projekt och hjälpa göra hållbara val för dina forskningsdata.

Logga in i DMPonline
Checklista för datahanteringsplan, SND
Hantera och organisera dina forskningsdata, SND

Elektronisk labbok, LabArchives

Elektroniska labböcker (Electronic Lab Notebook, ELN) är loggböcker där forskare och doktorander digitalt kan dokumentera forskningsplanering och forskningsresultat inom exempelvis experimentell forskning. I ELN kan forskare på ett överskådligt och tillförlitligt sätt samla information om metoder, resultat och mjukvaror som använts samt spåra ändringar och dela material med relevanta parter. 

Du som är forskare eller doktorand kan använda LabArchives, som är ett säkert, molnbaserat ELN-verktyg och passar en rad olika forskningsdiscipliner. LabArchives är lämplig för de flesta datatyper och filformat och kan integreras med många andra verktyg och plattformar för att förenkla forskningsprocessen.

Institutioner eller forskningsledare beställer licenser. Forskningsledare som tilldelats en licens kan sedan på egen hand lägga till gruppmedlemmar (dessa utgör ytterligare licenser som debiteras) via IT:s system för Kontohantering. Det finns också möjlighet att testa verktyget kostnadsfritt under en period genom att skapa ett konto hos LabArchives. Du kan därefter bestämma om du vill att kontot skall övergå i en betallicens.

Tjänsten kostar 1290 kr/år/användare (licens) och Stockholms universitetsbibliotek debiterar institutionen i samband med beställningen (förskottsbetalning). Varje institution måste själva bedöma om kostnaden ska bäras av institutionen eller av forskningsprojektet. Tala med din prefekt om du som forskare eller doktorand har frågor om finansiering av ELN.

LabArchives
Beställ LabArchives (kräver VPN-uppkoppling utanför Stockholms universitets intranät) 
Kontohantering - IT

Säker lagring av forskningsdata, Sunet Drive/Nextcloud

Du som är forskare eller doktorand erbjuds en kostnadsfri lagringsyta på 200 gigabyte i den säkra lagringslösningen Sunet Drive/Nextcloud. Där kan du lagra all din forskningsdata och annan forskningsinformation. Lagringen erbjuder möjlighet att både dela och kontrollera åtkomst till forskningsdata inom samt utanför Stockholms universitet.

Ett säkert och smidigt system

Systemet är tillgängligt, säkert och smidigt och uppfyller grundläggande lagkrav och IT-säkerhet:

 • Lagringslösningen är strukturerad och konfigurerad för att garantera teknisk följsamhet vad gäller informationssäkerhet och GDPR.
 • Lösningen är byggd för att skydda forskningsdata mot andra aktörer eller nationers eventuella beslut som skulle kunna äventyra dess integritet genom att lagringen är baserad inom Sveriges gränser.
 • Leverantören har lagstadgad tystnadsplikt vad gäller den forskningsdata som lagras.

Tekniskt sett ger lösningen ett bra informationsskydd. Användaren har eget ansvar för följande:

 • För att säkerställa att personuppgifter hanteras korrekt i systemet kan forskare med forskningsprojekt där personuppgifter hanteras behöva göra en konsekvensbedömning, även kallad Privacy Impact Assessment (PIA) eller Data Protection Impact Assessment (DPIA) enligt GDPR. Det finns verktyg som kan hjälpa dig att avgöra om en DPIA behövs och i så fall hur du utför den. Observera att en konsekvensbedömning kan behöva göras oavsett var du väljer att lagra dina data.
 • Det är forskarens och projektets ansvar att säkerställa att endast rätt individer får tillgång till informationen.
 • Varje forskare och projekt måste definiera sitt behov av back-up lagring för hela eller delar av sin data.

Vilka måste göra en konsekvensbedömning, Integritetsskyddsmyndigheten
List regarding Data Protection Impact Assessments, IMY, Swedish Authority for Privacy Protection
How to conduct a DPIA (template included)
Software to carry out DPIA

Använda Sunet Drive/Nextcloud

För att få tillgång till grundtilldelningen av 200 gigabyte loggar du in i Sunet Drive/Nextcloud med ditt universitetskonto. Använd inloggningsalternativet ”Stockholm University”. Som extern användare loggar in med EduID för att nå de lagringsytor som någon på Stockholms universitet gett dig behörighet till. Första gången du loggar in skapas din lagringsyta på 200 gigabyte och får namnet ”200Gb_userdata”. Det tar ca 5 minuter för systemet att skapa din lagringsyta. I undantagsfall tar det något längre tid. Vänta då en stund och logga in igen.

Extra lagringsutrymme kan beställas till enskilda forskare, doktorander, grupper eller forskningsprojekt till en kostnad av sex öre i månaden per extra gigabyte via vårt beställningsformulär. Du måste först ha loggat in i systemet och fått grundtilldelning av utrymme för att kunna beställa extra lagringsutrymme.

Logga in i Sunet Drive/Nextcloud
How to get started - Sunet Drive (guide)
Guider till Nextcloud
Beställningsformulär för extra lagringsutrymme (kräver VPN-uppkoppling utanför Stockholms universitets intranät)

Verktyg för datainsamling och analys

Beroende på ditt forskningsfält finns det många praktiska verktyg som kan hjälpa dig i ditt forskningsarbete, som till exempel enkät- och analysverktyg. Vissa verktyg är baserade på öppen källkod och därför gratis att använda, medan andra förutsätter att du har en licens för att få tillgång till dem. De verktyg universitetet erbjuder finns listade hos IT-avdelningen under Programvarulicenser. Kontakta alltid dataskyddsombudet om du är osäker på huruvida de verktyg du använder är säkra för din typ av forskningsdata. 

Stockholms universitet vill erbjuda säkra och effektiva verktyg för datahantering forskningsprocessen igenom. Om du saknar något verktyg i din datahantering, vänligen kontakta forskningsdatateamet. Det ger universitetet underlag att erbjuda fler relevanta tjänster i framtiden.

Survey&Report - ett enkätverktyg tillgängligt för alla forskare
Programvarulicenser för forskare

Resurser för storskaliga data

Många forskningsområden är beroende av stor kapacitet att lagra och bearbeta data.

SNIC

Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) är en nationell forskningsinfrastruktur som tillhandahåller storskaliga resurser för beräkning och lagring, samt användarstöd, till svenska forskare.

SNIC:s främsta uppdrag är att finansiera och koordinera resurser för högpresterande beräkning och avancerat användarstöd. Dessa resurser är tillgängliga gratis för svenska forskare och är anpassade för alla typer av forskning.

Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

EuroHPC

Forskare från akademi, forskningsinstitut, myndigheter och industri etablerade i Sverige kan ansöka om och få tillgång till EuroHPC:s pre-exascale och petascale superdatorer. Att ansöka till EuroHPC kan vara knepigt, men EuroCC National Competence Center Sweden (ENCCS) kan hjälpa dig välja lämplig EuroHPC-resurs, skriva en ansökan och få tillgång.

Få tillgång till EuroHPC:s superdatorer
Kort informationsvideo om EuroHPC:s ansökningsprocess
Hur ENCCS kan hjälpa till

Kontakt

Forskningsdatateamet
Frågor om datahantering, publicering och arkivering av data.
E-post: opendata@su.se

Dataskyddsombud
Information om GDPR och juridisk rådgivning får du via Fråga juristen i Serviceportalen.