Server hall. Foto: Kvistholt Photography
Foto: Kvistholt Photography on Unsplash

Stockholms universitets lagringslösning för forskningsdata

Lagringslösningen är baserad på en privat molnlösning som erbjuds via Sunet och tjänsten erbjuds forskare och doktorander med en kostnadsfri lagringsyta på 200 gigabyte. Vid behov av extra lagringsutrymmet går det att beställa till en kostnad på sex öre i månaden per extra gigabyte. Lagringen erbjuder möjlighet att både dela och kontrollera åtkomst till data inom samt utanför Stockholms universitet. 

Ett säkert och smidigt system 

Systemet är tillgängligt, säkert och smidigt och uppfyller grundläggande lagkrav och IT-säkerhet:

  • Lagringslösningen är strukturerad och konfigurerad för att garantera teknisk följsamhet vad gäller informationssäkerhet och GDPR. 
  • Lösningen är byggd för att skydda forskningsdata mot andra aktörer eller nationers eventuella beslut som skulle kunna äventyra dess integritet genom att lagringen är baserad inom Sveriges gränser. 
  • Leverantören har lagstadgad tystnadsplikt vad gäller den data som lagras.

Tekniskt sett ger lösningen ett bra informationsskydd men användaren har eget ansvar för följande:

  • För att säkerställa att personuppgifter hanteras korrekt i systemet kan forskare med forskningsprojekt där personuppgifter hanteras behöva göra en konsekvensbedömning, även kallad Privacy Impact Assessment (PIA) eller Data Protection Impact Assessment (DPIA) enligt GDPR. Dessa verktyg List-Data-Protection-Impact-Assessments and Carry-out-Data-Protection-Impact-Assesment kan hjälpa dig att avgöra om en DPIA behövs och i så fall hur du utför den. Observera att en konsekvensbedömning kan behöva göras oavsett var du väljer att lagra dina data.
  • Det är forskarens/projektets ansvar att säkerställa att endast rätt individer får tillgång till informationen.
  • Varje forskare/projekt måste definiera sitt behov av back-up lagring för hela eller delar av sin data.

Så använder du lagringslösningen

Logga in i NextCloud och aktivera lagringsytan

För att få tillgång till grundtilldelningen av 200 gigabyte loggar du in i Nextcloud med din universitetsinloggning. Använd alltid inloggningsalternativet ”Stockholm University” om du har ett konto på Stockholms universitet. 

Första gången du loggar in skapas din lagringsyta på 200 gigabyte och får namnet ”200Gb_userdata”. Det tar ca 5 minuter för systemet att skapa ditt lagringsutrymme. I undantagsfall tar det något längre tid. Vänta då en stund och logga in igen.

Logga in som extern användare

Som extern användare kan du logga in med EduID. Du som loggar in med EduID kan nå de lagringsutrymmen som någon på Stockholms universitet gett behörighet till. 

Guide

I guiden Lagring av forskningsdata hittar du mer detaljerad information och anvisningar om hur du kommer igång med att lagra och synkronisera din forskningsdata. 

Beställa extra lagringsutrymme 

Extra lagringsutrymme kan beställas av enskild forskare/doktorand eller till grupper/forskningsprojekt till en kostnad på sex öre i månaden per extra gigabyte. Observera att du som forskaren eller doktoranden först måste ha loggat in i systemet och fått grundtilldelning av utrymme för att kunna beställa extra lagringsutrymme. 

Vill du beställa extra lagringsutrymme, vänligen fyll i detta beställningsformulär. Observera att du måste vara uppkopplad via VPN om du vill nå formuläret utanför SU:s intranät.