Dataverse

Dataverse kan användas av forskare vid Stockholms universitet för att ladda upp och publicera forskningsdata.

Dataverse är skapat vid Harvarduniversitetet. Harvards server ligger i USA och det kan finnas begränsningar gällande överföring av till exempel persondata utanför EU. Systemet har stöd för mer ämnesspecifika standarder.

Stockholms universitet har egna underavdelningar, så kallade "sub dataverses", varav en är Stockholm University Library Dataverse. Den kan användas av alla forskare vid universitetet som vill lagra och publicera forskningsdata utan att behöva skapa en egen plattform för ett projekt. Det går också att söka fram alla dataset i Dataverse där lärosätestillhörighet ("author affiliation") satts till "Stockholm University".

Metadatastandard

Obligatoriska metadata är: titel, författare, kontaktuppgifter, beskrivning av dataset och ämne/forskningsområde. I Dataverse finns det även stöd för geospatiala metadata och forskningsområdesspecifika metadata inom astronomi/astrofysik, biovetenskaper, humaniora och samhällsvetenskap. Data som laddas upp får en permanent DOI-länk, vilket gör det lätt att citera och dela.

Inloggning

Stockholm universitet har en egen institutionsinloggning. Scrolla ner till "Stockholm University" under "Institutional account" till höger, och logga in med SU universitetskonto.

Figshare

Stockholms universitet erbjuder forskare att ladda upp och publicera sina forskningsdata via ett avtal med Figshare.

Figshare är en del av det brittiska företaget Digital Science. Stockholms universitet har ett avtal med Figshare under 2015–tillsvidare, som erbjuder lagring av forskningsdata som tillhör lärosätet.

Metadatastandard

Obligatoriska metadata är: titel, författare, ämneskategorier, nyckelord och beskrivning. Det finns vissa möjligheter till egen anpassning av metadata, men detta är fortfarande under utveckling. Genom att lägga in information i fältet "References" kan man länka till publicerade artiklar som analyserar dataseten. Det finns också möjlighet att lägga in länk till en datahanteringsplan.

Användarvillkor

Data som laddas upp via Stockholms universitets del av Figshare skyddas av ett avtal, och informationen tillhör då universitetet. Enskilda användare får automatiskt 5 GB lagringsutrymme, vilket kan utökas vid behov. Om man efter uppladdning också väljer att publicera sitt dataset skapas en permanent DOI-länk, som kan användas för citering. Filer som laddats upp och publicerats kan inte raderas eller ändras, däremot kan postens metadata redigeras även efter publicering. Plattformen stöder versionshantering av dataset om filerna behöver justeras.

Forskningsdata som laddas upp i Figshare kontrolleras av ett team med specialister innan informationen publiceras på plattformen. För frågor om kurering av data kontakta opendata@su.se.

Funktioner

Data som har ett embargo eller på annat sätt inte kan delas, går att ladda upp och de kan få en DOI utan att filerna görs tillgängliga. Det går att skapa privata länkar för att kunna samarbeta innan publicering. Uppladdning av data till Figshare innebär molnlagring via Amazons servrar inom EU.

Inloggning

Anställda vid Stockholms universitet kan logga in i systemet direkt med sitt universitetskonto. För användare som kopplar upp sig utanför SU:s nät: logga in med e-postadress utan ev. institutionsbeteckning, alltså: förnamn.efternamn@su.se.

Klicka här för en mer detaljerad användarinstruktion

Svensk Nationell Datatjänst (SND)

SND är en nationell plattform för att lämna in forskningsdata som kan delas öppet eller göras sökbart.

Stockholms universitet ingår sedan 1 jan. 2018 tillsammans med flera andra större universitet i ett konsortium med SND. SND har en guide om datahantering där du får stöd i hur data kan hanteras under hela forskningsprocessen. På SND:s hemsida finns ett webbformulär för att beskriva och lämna in forskningsdata.

Metadatastandard

Fler än 15 stycken obligatoriska metadatafält: Tillgänglighet (nivå), Huvudman (lärosäte/organisation), Ansvarig institution/enhet, Skapare/Primärforskare (person eller organisation), Kontakt (namn, huvudorganisation, e-post), Personuppgifter i data (ja/nej), Skyddsvärda data? (ja/nej), Titel (på studien/projektet; svensk och engelsk), Beskrivning (svensk och engelsk), Språk, Ämnen, Nyckelord, Titel på dataset (svensk och engelsk), Dataformat / datastruktur.

Metadata som beskrivs via formuläret synliggörs i SND:s katalog och data som lämnas in tillgängliggörs enligt önskad tillgänglighetsnivå, som kan variera från fritt tillgängligt till att bara publicera metadata.

Användarvillkor

Maxgräns för filstorlek vid webuppladdning är 500 MB, utan någon övre gräns för antalet filer. För större filer och omfattande dataset kan man använda SFTP eller avhämtning från egen server. Data som laddas upp får en permanent DOI-länk.

Funktioner

SND lagrar data på server i Sverige och kan därmed förväntas följa dataskyddsförordningen (GDPR) som blev allmän lag i hela EU från 25 maj 2018. För närvarande kan SND bara ta emot data innehållande personuppgifter från forskare vid Göteborgs universitet. Data från andra lärosäten måste vara avidentifierade. Däremot går det bra att beskriva forskningsmaterialet vid SND, utan att data lämnas in. Det betyder då att man bara publicerar metadata, enligt tillgänglighetsnivå 3a/b.

Inloggning

SND kräver ingen specifik registrering av användarkonto för att kunna ladda upp dataset

Zenodo

Zenodo är en europeisk plattform för att ladda upp och publicera forskningsdata öppet som kan användas av forskare från Stockholms universitet.

Zenodo har sitt upphov hos CERN i Schweiz och använder samma infrastruktur för molnlagringen som CERN.

Metadatastandard

Obligatoriska metadata är: publiceringsdatum, titel, författare, tillgänglighet, licens (universitetsbiblioteket rekommenderar en Creative Commons-licens, om det är möjligt). Det finns även en möjlighet att själv lägga till metadata som passar det som laddas upp och tillgängliggörs.

Användarvillkor

Tilldelning av DOI sker på samma sätt som i Dataverse, Figshare och SND. Maximalt lagringsutrymme per post eller dataset är 50 GB. Filer som laddats upp och publicerats kan inte raderas eller ändras, men metadata kan redigeras även efter publicering. Övriga villkor finns här.

Funktioner

På liknande sätt som hos Harvard Dataverse finns här en egen underavdelning (eller ”community”) för Stockholms universitetsbibliotek som går att ladda upp dataset till vid registrering av ett konto hos Zenodo. Zenodo erbjuder automatisk rapportering till EU:s OpenAIRE-projekt för forskningsfinansiering.

Inloggning

Skapa en användare själv i Zenodo. Kontot kan kopplas ihop och verifieras via ORCiD och/eller GitHub.

Översikter över plattformar för öppna forskningsdata

Det finns fler översikter som är sammansatta av organisationer utanför Stockholms universitet.

  • Re3data är en söktjänst som kartlägger plattformar för forskningsdata från hela världen, och som drivs av DataCite. De listar både generella, specifika och institutionella forskningsdataplattformar, med bra möjligheter att filtrera sökningar för att användaren ska kunna hitta en passande tjänst. Ger också en bra översikt över den olika standarder för öppna forskningsdata som nu skapas.
  • Open Access Directory har gjort en lista med databaser för forskningsdata sorterat per forskningsdisciplin.
  • Teamet bakom Dataverse har gjort en utvärdering av åtta plattformar där de jämför sin egen produkt med andra alternativ
  • Scientific Data’s recommended repository list är en resurs för den som publicerar sitt arbete med någon av de många tidskrifter som ges ut av förlagsgruppen Springer Nature. Scientific Data listar ämnesspecifika och generella plattformar som är kompatibla med Springer Natures riktlinjer för god hantering av forskningsdata.