Träd. Foto:Unsplash.

Vi hjälper forskare med till exempel:

 • Utformning av datahanteringsplan
 • Etiska ställningstaganden och juridiska aspekter för hantering och tillgängliggörande av forskningsdata
 • Förslag på tjänster för lagring, publicering och bevarande av forskningsdata
 • Kurering av data inför publicering

Kontakt

Kontakta oss via opendata@su.se för generella frågor. Vi ger råd och stöd via e-post, men du kan även boka ett individuellt möte om det passar bättre. Beskriv gärna din fråga:

 • Vad behöver du hjälp med? Skriver du en datahanteringsplan, väljer plattform för publicering, ska du registrera metadata eller har du frågor om etiska överväganden vid tillgängliggörande av data?
 • Vilken typ av data arbetar du med och i vilket ämnesområde?
 • Rapportera gärna till oss om du har laddat upp forskningsmaterial till några andra databaser eller repositorier än DiVA, Figshare eller SND.

Vill din institution eller forskargrupp veta mer om forskningsdatahantering, publicering och vilket stöd som erbjuds vid Stockholms universitet? Kontakta oss för att boka ett informationstillfälle!

Forskningsdatateamet

 • Maria Almbro – Utredare
 • Sabina Anderberg – Verksamhetsutvecklare och samordningsansvarig
 • Sara Belfrage – Forskningssekreterare
 • Lisa Olsson - Utredare
 • Joakim Philipson – Utredare
 • Mikko Roos – Forskningssekreterare
 • Karin Stenbeck – Bibliotekarie
 • Jonas Åkerman – Forskningssekreterare
 • Margareta Ödmark – IT-arkivarie
 • Per von Bahr – IT projektledare

Tips på guider och resurser