Träd. Foto:Unsplash.

Vi hjälper forskare med till exempel:

  • Utformning av datahanteringsplan
  • Etiska ställningstaganden och juridiska aspekter för hantering och tillgängliggörande av forskningsdata
  • Förslag på tjänster för lagring, publicering och bevarande av forskningsdata

Kontakt

Kontakta oss via opendata@su.se.

Rapportera gärna till oss om du har laddat upp forskningsmaterial till några andra databaser eller repositorier än DiVA, Figshare eller SND.

Forskningsdatateamet 

  • Sabina Anderberg – Verksamhetsutvecklare och samordningsansvarig
  • Joakim Philipson – Utredare
  • Karin Stenbeck – Bibliotekarie
  • Margareta Backman Ödmark – IT-arkivarie
  • Jonas Åkerman – Forskningssekreterare
  • Mikko Roos – Forskningssekreterare
  • Deleer Barazanji – IT projektledare

Tips på guider och resurser