En hand som skriver på ett papper

Varför dela data?

  • Att dela data främjar kritisk granskning och ökar transparens och tillförlitlighet till vetenskapliga studier.
  • Det blir enklare att hitta forskningsdata för att återanvända i ytterligare projekt och vidare forskning, samt för att jämföra resultat.
  • Delad data skapar fler möjligheter till meritering för forskare genom till exempel citeringar och registrerade nedladdningar, och på så sätt går det att få erkännande för fler bidrag till hela forskningsprocessen, och inte bara artikelpublikationer.
  • Möjligheter att kontrollera datakvalitet ökar, då fler kollegor kan ge återkoppling.
  • Det kan leda till nya samarbetsmöjligheter mellan forskargrupper, nationellt och internationellt.
  • Öppet tillgängliga data sparas på säkra servrar, och fungerar därmed som back-up om den primära lagringen blir oåtkomlig.

Hantera data i forskningsprocessen

Redan i början av ett forskningsprojekt är det viktigt att överväga hur data ska hanteras i forskningsprocessens olika delar. Det sparar tid senare i processen och underlättar vid långtidslagring och när materialet ska tillgängliggöras, i den mån det är möjligt.

Några punkter kring vad forskare bör tänka på vid hantering av data genom hela forskningsprocessen:

Forskningsprocessen

ORCID – Särskiljer forskare och ger erkännande för vetenskapliga publikationer

ORCID (Open Researcher & Contributor ID) är ett unikt forskar-id som på global nivå särskiljer forskare med liknande eller likadana namn. Med hjälp av ett ORCID kopplas forskare till sina vetenskapliga publikationer, samlar all forskningsinformation på ett ställe och underlättar inför finansierings- eller tjänsteansökningar. Forskare hanterar själv sitt konto och väljer vad som ska vara publikt tillgängligt.

Skaffa ORCID genom att logga in med ditt Stockholms universitets-ID.

ORCID kan användas för att logga in till flera tjänster t.ex. Zenodo, Open Science Framework och Global Biodiversity Information Facility, GBIF.