Information in English on research integrity, ethics and legal aspects

Bild av en vägvisare

Alla har ett ansvar för god forskningssed 

Alla vid Stockholms universitet har ett ansvar för att följa, främja och värna god forskningssed. Det innebär bland annat att hålla sig informerad om gällande regler och riktlinjer, samt att följa dessa i sitt arbete. Med vissa roller, till exempel prefekt eller handledare, följer även ett särskilt ansvar för att skapa goda förutsättningar för andra att ta sitt individuella ansvar. Men vi har alla ett ansvar att på bästa sätt utnyttja dessa förutsättningar och bidra till att skapa goda miljöer för öppna och välinformerade samtal om forskningsetiska frågor. 

Du hittar information om viktiga regler och riktlinjer, samt vägledning och kontaktuppgifter inom olika områden, via rubrikerna här till vänster.  

Stöd och aktiviteter i forskningsetik

Du kan vända dig till etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd om du har frågor eller funderingar som rör forskningsetik – det kan handla om etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed, oredlighet eller andra aspekter av etik i forskningen. 

Etikstödsfunktionen arrangerar regelbundet seminarier i forskningsetik och informationsmöten om exempelvis etikprövning av forskning som avser människor, och erbjuder även workshops om the European Code of Conduct for Research Integrity (ALLEA-kodexen). Workshopen kan anpassas efter era behov och önskemål. Etikstödsfunktionen deltar gärna i initiativ från andra delar av verksamheten, så tveka inte att höra av dig om du har tankar på att organisera eller starta upp något som har med forskningsetik att göra. Se kontaktuppgifter nedan.

Stöd och utbildning i juridiska frågor

Du kan vända dig till Rättssekretariatet om du behöver hjälp med juridiska frågor. Rättssekretariatet ger också utbildningar om exempelvis offentlighetsprincipen och sekretess, och deltar i arrangemang som organiseras av andra. 

När det gäller frågor som rör behandling av personuppgifter är det till universitetets dataskyddsombud du ska vända dig.

Kontakt

Kontakta etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd via etik@fs.su.se.

Kontakta Rättssekretariatet via Fråga juristen.

Kontakta universitetets dataskyddsombud via dso@su.se