Humanvetenskapliga kurser på forskarnivå

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Råd & stöd
 6. Forskning
 7. Humanvetenskapliga kurser på forskarnivå

Humanvetenskapliga kurser på forskarnivå

Här presenteras fakultetsövergripande kurser inom utbildning på forskarnivå. Nedanstående kurser kan sökas av forskarstuderande vid Humanvetenskapliga området (Humanistiska, Juridiska och Samhällsvetenskapliga fakulteterna).

Kurserna är uppdelade i:

 • Kurser i kvantitativ metod
 • Kurser i kvalitativ metod
 • Kurser i etik
 • Kurser i vetenskapsteori
 • Övriga kurser

Kurser i kvalitativ metod

Bridging Science and Societal Needs, 4.5 hp (ECTS credits)

This course is a central PhD course under the Openlab collaboration between Stockholm University, KTH, Karolinska Institute, and Södertörn University College.

Kurser i kvantitativ metod

Övriga kurser