Frågor om DiVA
diva@su.se

Frågor om etik i forskningen

jonas.akerman@su.se

Frågor om forskningsbaserad innovation

innovation@su.se

Frågor om forskningsdata

opendata@su.se

Frågor om informationssökning och referenshantering
bokabibliotekarie@su.se

Frågor om open access
openaccess@su.se

Frågor om Prisma

prisma@su.se

Frågor om Research Database (Forskningsdatabasen)

researchdatabase@su.se

Frågor om Research Professional

anna-karin.tiden@su.se, iuliana.domina@su.se

Frågor om spikning och avhandlingsstöd
avhandlingssupport.sub@su.se
tel. 08-16 14 50

Frågor om Word-mallen
mallsupportsub@su.se

Generella frågor om forskningsfinansiering
info@fs.su.se 

Prenumerera på nyhetsbrevet från Avdelningen för forskningsstöd

nyhetsbrev@fs.su.se

Prenumerera på nyhetsbrev från Stockholms universitetsbibliotek