Frågor till Avdelningen för forskningsstöd

om etik i forskningen 

jonas.akerman@su.se

om Prisma                                                                                                 

prisma@su.se

om Research Professional                                                  

research.professional@su.se

om forskningsfinansiering, forskningsinfrastruktur, internationalisering

info@fs.su.se

om vem som gör vad på Forskningsstöd

Vem gör vad

Prenumerera på nyhetsbrevet från Avdelningen för forskningsstöd

nyhetsbrev@fs.su.se

Frågor till Samverkansavdelningen, SU Innovation

om forskningsbaserad innovation

innovation@su.se

om visuell identitet, rådgivning och kommunikationsstöd

komrad@su.se

om stöd och service vid forskningskonferenser

konferensservice@su.se

om samverkansstöd och -utveckling

samverkansstod@su.se

Frågor till Stockholms universitetsbibliotek

om DiVA 

diva@su.se

om forskningsdata  

opendata@su.se

om informationssökning och referenshantering

bokabibliotekarie@su.se

om open access

openaccess@su.se

om spikning och avhandlingsstöd

avhandlingssupport.sub@su.se
tel. 08-16 14 50

om Word-mallen

mallsupportsub@su.se

Prenumerera på nyhetsbrev från Stockholms universitetsbibliotek

 

Frågor om Forskningsdatabasen (Research Database)           researchdatabase@su.se