Skärmdump på su.se/researchers 5 april 2022
su.se/researchers

Färre nivåer och tydligare ingångar i vänstersidan

Det är flera avdelningar inom universitetsförvaltningen som erbjuder råd och stöd till universitetets forskare. Det finns nu bättre samlat på su.se/forskare och su.se/researchers på de interna centrala webbplatserna su.se/medarbetare och su.se/staff.

Nu har vi slutfört relanseringen av terminologi och grundare struktur på både svenska och engelska. Innehållet speglar varandra.  Så småningom hoppas vi att ingången finns i toppmenyn på både su.se/medarbetare och su.se/staff.

För doktorander och forskare

Kontrollera så att dina bokmärken till underliggande sidor på www.su.se/forskare eller www.su.se/researchers fortfarande pekar till rätt innehåll. Vi har gjort olika landningssidor på svenska och engelska webben, eftersom innehållet visas olika beroende av om du använder dator eller mobil. Vilken föredrar du? E-posta suwebb@su.se.

Skärmdump på su.se/forskare 5 april 2022
su.se/forskare

För webbredaktörer

Kontrollera att länkar till undersidor på www.su.se/forskare eller www.su.se/researchers fungerar från "dina" webbsidor eller webbplatser efter strukturförändringarna. 

Frågor eller synpunkter på webbinnehållet

Kontakta informationsägaren (kontaktuppgifter finns på varje sida), eller huvudredaktör Marie Jackalin, suwebb@su.se.