På torsdag 4 oktober kl 13-16 finns möjlighet att få lära mer om Research Professional, se bifogat informtaionsblad.

Research Professional är ett on-line system för att hitta forskningsfinansiärer och lämpliga utlysningar. Man kan t.ex lägga upp sökprofiler som levererar uppdateringar varje vecka för att alltid vara medveten om vad som finns att söka som passar den enskilde forskarens profil.

 

Om du vill öppna nytt konto (gratis eftersom SU prenumererar) eller om du redan har ett konto och vill lära dig mer skriv till anna-karin.tiden@su.se så återkommer jag med exakt tid (först till kvarn-principen råder denna gång) för dig här på Forskningsstöd (se bifogad karta) den här torsdagen (4 oktober).

 

This Thursday 4 October between 1-3pm there is an opportunity to learn more on Research Professional, see Flyer attached.

Research Professional is an on-line system made for you to e.g. find funding opportunities and specific funding calls that fits with your research. You can e.g. set up a search profile which delivers updates to your mailbox weekly.

 

If you want to set up a new account (for free as SU has a license) or if you already have an account and want to learn more please email anna-karin.tiden@su.se and I will get back to you on a specific time (first-come, first-served basis this time) for you to come her to the Research Support Office (see map attached) this Thursday (4 October).