Publikationer som registreras i Stockholms universitets DiVA överförs automatiskt till den nationella databasen SwePub. I Prisma finns det sedan en funktion som hämtar in publikationerna från SwePub vilket gör det enklare att skapa en publikationslista för din ansökan. OBS! Denna publikationsfunktion i Prisma är för tillfället under utveckling. Tills vidare ska publikationslista bifogas som PDF-fil. När Prismas publikationsmodul tas i bruk kommer det att framgå av utlysningstexten.

Publikationer registreras i den lokala publikationsdatabasen DiVA och skickas automatiskt till SwePub. Från SwePub kan man sedan hämta publikationerna till sin ansökan i Prisma. Publikationer registrerade i Web of Science kommer även att kunna importeras
Publikationer registreras i den lokala publikationsdatabasen DiVA och skickas automatiskt till SwePub. Från SwePub kan man sedan hämta publikationerna till sin ansökan i Prisma. Publikationer registrerade i Web of Science kommer även att kunna importeras.
 

Var ute i god tid

Registrera dina publikationer i DiVA innan du gör en ansökan via Prisma. För att undvika dubbletter, kontrollsök alltid i DiVA innan registrering.

Orcid

Det krävs Orcid (forskar-ID) för att använda Prisma. Vi rekommenderar även att du registrerar Orcid i DiVA.