1. Klicka på skapa personkonto upp till höger på sidan för Prismaportalen

 

 

2. Vi rekommenderar att du väljer skapa personkonto med SWAMID*

* Stockholms universitet är anslutet till SWAMID vilket gör att du kan logga in i Prisma med hjälp av samma inloggningsuppgifter som du använder när du loggar in på din arbetsdator. Skapar du personkonto utan SWAMID krävs en separat användare och ett annat lösenord för Prisma.

 

 

3. Skriv här Stockholms universitet och välj om du vill att datorn ska komma ihåg inloggningsuppgifterna

 

4. Använd login-uppgifterna för ditt vanliga universitetskonto

 

 

5. För att registrera sig i Prisma så behövs ett Orcid** (Open Researcher and Contributor ID, 16-siffrig kod). Ovanför rutan kan du klicka för att registrera ett Orcid. Det tar ungefär en minut. Om du redan har ett Orcid sedan tidigare så behöver du inte skapa ett nytt. Använd i så fall ditt befintliga Orcid

** ORCID är ett internationellt register för forskare som bland annat syftar till att knyta publikationer, projekt och annan forskningsinformation till rätt forskare. Man kan likna det vid ett internationellt personnummer för forskare. ORCID har skapats på initiativ av universitet, finansiärer och förlag och beräknas bli rådande standard vid ansökningar och publicering.

 

 

 

6. a) Ditt ORCID består av 16 siffror och presenteras ofta som en länk under ditt namn. Exempelvis så här: http://orcid.org/0000-0001-7829-2702. Klipp ut siffrorna och klistra in i Prisma under fältet Orcid.

Observera att du inte behöver lägga in information i Orcid. Utan det är enbart id-numret som är obligatoriskt i Prisma.

 

b) Fyll i de övriga obligatoriska uppgifterna i Prisma och klicka sedan på registrera.

 

7. Du får nu ett aktiveringsmejl från Prismaportalen. Klicka logga in och fyll i din e-post som användarnamn och det lösenord du fick i aktiveringsmejlet

 

Klart!

Om detta inte fungerar så behöver du registrera ett personkonto i Prisma utan koppling till ditt universitetskontot/SWAMID. Du kommer då att kunna koppla ditt Prisma-konto till ditt universitetskonto vid ett senare tillfälle. Vi rekommenderar därför att du använder din officiella SU-mailadress när du skapar ditt konto.