This page in English.

Inför tryckningen

Efter att du har bokat din disputation med studentavdelningen får du en tidslinje för tryckningen av din avhandling.

Senast 30 arbetsdagar före spikdag 

Du är välkommen att kontakta Avhandlingsstöd för att få information om hur du trycker din doktorsavhandling. Vi informerar om tidsplanen för tryckprocessen, produktionsverktyget, inlagefilen, spikbladet samt om bilder och baksidestext.

Senast 15 arbetsdagar före spikdag

Skicka avhandlingen för provtryck till US-AB via SU:s produktionsverktyg. Vi rekommenderar att du är i Stockholm under hela tryckprocessen så att du kan hämta dina provtryck hos tryckeriet. 

Senast 8 arbetsdagar före spikdag

Godkänn och beställ sluttrycket. Tryckeriet behöver sex arbetsdagar för att trycka och leverera din avhandling, som alltså levereras två dagar före din spikdag.

Observera att avhandlingsstöds inkorg bevakas mellan kl 10 och 15 på vardagar.

Tidslinje som beskriver tryckprocessen för avhandlingar


Tidslinje avhandlingsstödet (23 Kb)  (större version för nedladdning eller utskrift).

SU:s produktionsverktyg

Omslag och inlaga 

Omslaget sätts utifrån universitetets omslagsmall. Du fyller i informationen och laddar upp en bild till framsidan och en baksidestext, om du vill ha detta, i SU:s produktionsverktyg. Omslagsbilden ska vara högupplöst, minst 300 dpi, och helst i tiff-format. Glöm inte att kontrollera att du har rätt att använda bilden på omslaget.

Vill du använda något av universitetets grafiska element hittar du exempel på hur dessa kan se ut på sidan Grafisk manual. I produktionsverktyget hittar du dem under Layout på Framsida-fliken.

Behöver du hjälp med layout, att sätta din text i InDesign, översättning eller språkgranskning kan du vända dig till de leverantörer universitetet har upphandlat.

Grafisk manual

SU:s produktionsverktyg

Upphandlade leverantörer

Upphovsrätt för bilder

Stockholms universitets wordmallar för avhandling

Du behöver inte använda wordmallen när du skriver din avhandling, men det underlättar. Dels finns de sidor som måste vara med redan på plats. Dels är mallen i rätt storlek, vilket underlättar när tryck-pdf:en ska skapas.

Institutionerna har olika regler kring att använda wordmallen. Kolla med din institution vad det är som gäller.

Mallar för doktorander och forskare

Mallarna nedan är i S5-format men du kan även få en mall i A4-format. Kontakta mallsupporten för att få hjälp med mallarna för doktorander och forskare. Du behöver inte installera mallen utan du kan jobba med den som i ett vanligt word-dokument.

När du ska sätta samman din avhandling inför tryckningen ska du använda mallen "Doktorsavhandling" som finns i SU:s produktionsverktyg. I wordmallarna nedan har vi tagit bort de sidor som redan finns i produktionsverktyget.

MS Wordmall till produktionsverktyget med engelska språkinställningar (29 Kb)  för doktorander och forskare

MS Wordmall till produktionsverktyget med svenska språkinställningar (30 Kb)  för doktorander och forskare

Instruktioner för wordmall (1014 Kb)

SU:s produktionsverktyg

Spika din avhandling

Enligt rektorsbeslut ska din disputation tillkännages i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) på din spikdag, tre veckor före disputationen. 

1. Logga in i DiVA

Logga in i DiVA:s registreringsformulär med ditt universitetskonto.

2. Registrera de bibliografiska uppgifterna om din doktorsavhandling

Om du har skrivit en sammanläggningsavhandling ska du först registrera dina delarbeten i DiVA, om de inte redan finns där. Detta gäller även om delarbetena är manuskript och opublicerade. Sök i DiVA vid Stockholms universitet för att se om delarbetena redan är registrerade.

3. Lägg in ditt abstract i formuläret

Ett abstract får innehålla max 3500 tecken inklusive mellanslag. Vill du ha ett längre abstract kan du placera det inne i själva avhandlingen. Nyckelord får ha högst 250 tecken inklusive mellanslag. Separera nyckelorden med kommatecken.

4. Publicera din avhandling Open Access

Enligt ett rektorsbeslut (dnr SU FV-1.1.2-0526-20) ska avhandlingen publiceras som open access och därför ska fulltexten (samma version som den tryckta avhandlingen) laddas upp i DiVA.
Om du har skrivit en sammanläggningsavhandling ska endast kappan publiceras.

När du har beställt sluttrycket laddar Avhandlingsstöd upp den slutgiltiga filen.

5. Om spikblad

Spikbladet ska tryckas och bindas in i den tryckta versionen av avhandlingen. Spikbladet får du som en pdf-fil från biblioteket efter att dina registrerade uppgifter har kontrollerats av oss. När du har skickat in din registrering kommer du inte längre åt posten i DiVA. Vill du ändra något på spikbladet kan du mejla till Avhandlingsstöd så hjälper vi dig.

6. Spikning klar

I och med att du har registrerat din avhandling i DiVA och fått ett spikblad är din officiella spikning klar och ur bibliotekets synvinkel behöver du inte göra mer inför din spikdag.

Två arbetsdagar före din spikdag blir din avhandling sökbar och informationen förs över till LIBRIS. Kontakta din institution för att ta reda på om det är något ytterligare du behöver göra i samband med spikdagen.

DiVA:s registreringsformulär

DiVA vid Stockholms universitet

Instruktioner för DiVA-registrering av sammanläggningsavhandling (2553 Kb)

Instruktioner för DiVA-registrering av monografiavhandling (2219 Kb)

Regler för utbildning och examination på forskarnivå

ISBN till doktorsavhandling

För att särskilja en publikation tilldelas den ett ISBN-nummer. Det är ett 13-siffrigt nummer och är unikt för varje publikation. Den tryckta doktorsavhandlingen ska ha ett ISBN och PDF:en som publiceras i DiVA ska ha ett ISBN. Student- eller licentiatuppsatser (licentiatavhandlingar) behöver inget ISBN.

Avhandlingsstöd på universitetsbiblioteket lägger till ISBN:en i samband med att vi granskar din avhandlingsregistrering i DiVA och din avhandlingsfil i produktionsverktyget.

Sammanläggningsavhandling och monografi

För sammanläggningsavhandlingar laddar du upp spikblad, kappa och artiklar i SU:s produktionsverktyg. Filerna anpassas automatiskt till rätt format. Om du inte kan skapa en PDF kan du få hjälp av oss på Avhandlingsstöd. 

För monografier laddar du upp spikblad och din avhandlingsfil i SU:s produktionsverktyg. Filerna anpassas automatiskt till rätt format. Om du inte kan skapa en PDF kan du få hjälp av oss på Avhandlingsstöd.

När vi på Avhandlingsstöd har godkänt din fil beställer du provtrycket via produktionsverktyget. Universitetsservice US-AB trycker ett provtryck på 24 timmar. I tidsplanen ovan finns det tid för totalt tre provtryck. Vill du ha fler måste du beställa provtrycket tidigare.

Varje gång du ändrat något i produktionsverktyget måste du begära godkännande igen och därefter beställa ett nytt provtryck. Universitetsservice US-AB trycker bara sluttrycket på godkända provtrycksfiler.

SU:s produktionsverktyg

Kostnad för tryckning av avhandling

Det första provtrycket är gratis, efter det kostar varje provtryck 250 kr. Varje gång du har ändrat något trycks ett nytt provtryck. När allt ser bra ut i provtrycket trycks sluttrycket på samma filer.

En svartvit sida kostar 0,22 kr och en färgsida kostar 0,90 kr. Omslag och bindning kostar 16 kr/exemplar. Till detta kommer en prepress-avgift på 250 kr. Kostnaden för leverans till institutionen är 125 kr. Vill du att avhandlingarna ska levereras till en annan adress kan kostnaden bli högre.

Du bestämmer själv tillsammans med din handledare och institution hur många exemplar av avhandlingen du vill trycka. Böckerna levereras till din institution (om du inte har kommit överens om något annat med tryckeriet).

Förutom din upplaga kommer du även bekosta tre exemplar till universitetsbiblioteket, ett exemplar till Rektor och ett exemplar till din fakultet (om du är verksam vid humanistiska fakulteten ska fakulteten ha två exemplar). US-AB skickar dessa böcker direkt till mottagarna. Leveranskostnader på totalt 250 kr tillkommer.

Tryckeriet ska leverera så kallade pliktexemplar till Kungliga biblioteket och ytterligare sex universitetsbibliotek i Sverige. Du behöver inte skicka några böcker själv eftersom tryckeriet sköter detta. Dock kommer sju exemplar av din upplaga att användas till pliktexemplar.

US-AB är upphandlat tryckeri för doktorsavhandlingar

Det som publiceras av Stockholms universitet måste tryckas på upphandlade tryckerier. Sedan 2023 är Universitetsservice US-AB upphandlat som första alternativ för att trycka doktorsavhandlingar.

Denna film visar hur avhandlingarna trycks på Universitetsservice US-AB. Hela tryckprocessen, från första provtrycket till leverans av avhandlingarna, tar 15 arbetsdagar.

Här finns mer information om upphandlade tryckerier (Sök på "doktorsavhandlingar".)

Vid tryckning av licentiatuppsatser (licentiatavhandlingar) ansvarar respektive institution för utformning och tryckning.

Spridning av din doktorsavhandling

För att göra din forskning tillgänglig för så många som möjligt publiceras avhandlingen (endast kappan om det är en sammanläggningsavhandling och hela avhandlingen om det är en monografiavhandling) som fulltext i DiVA. 

Ytterligare sätt att sprida avhandlingen är att låta publicera den som print-on-demand via Publit. Denna tjänst är gratis för dig som doktorand och innebär att avhandlingen kan köpas hos alla svenska bokhandlare. Exemplaret trycks när någon har köpt det. Du får också en länk till en egen nätbutik där din avhandling kan köpas. Vi lägger även ut avhandlingen i universitetsbibliotekets nätbutik. 

På grund av upphovsrätten är det främst möjligt att publicera monografiavhandlingar som print-on-demand, men om du har upphovsrätten för artiklarna som är publicerade i din sammanläggningsavhandling kan även den publiceras print-on-demand.

Universitetsbibliotekets nätbutik

Avhandling utgiven på förlag

Om du ska ge ut din avhandling på ett annat förlag behöver du inte följa Stockholms universitets omslagsmall. Du måste dock registrera din avhandling i DiVA och få ett spikblad som ska distribueras med din avhandling. Det ska också framgå på omslaget eller på tryckortssidan att boken är en avhandling vid Stockholms universitet.

Senast två arbetsdagar före spikdagen behöver rektor och din fakultet var sitt exemplar av avhandlingen. Vi på biblioteket behöver fyra exemplar. Du kan skicka böckerna med internposten eller be förlaget skicka dem. De exemplar som ska till biblioteket kan du också lämna i vår informationsdisk här på Frescatibiblioteket.

Registrera din avhandling i DiVA

Kontakt

Avhandlingsstöd:
För frågor om tryckprocessen, att registrera avhandlingen i DiVA, publicering av avhandlingen etc.
E-post: avhandlingssupport.sub@su.se

Mallsupport:
För frågor om Word-mallen för doktorander och forskare.
E-post: mallsupportsub@su.se

DiVA-gruppen:
För frågor om registreringar i DiVA av annat än doktorsavhandlingar.
E-post: diva@su.se