This page in English.

Publiceringsstöd för forskare och doktorander

För att medverka till forskningens utveckling och säkra din fortsatta karriär som forskare behöver du publicera dina forskningsresultat. Artiklar, böcker och forskningsdata ska så långt som möjligt publiceras med öppen tillgång. De ska också göras enkla att hitta, ladda ner, förstå, hantera och återanvända, i linje med FAIR-principerna. 

Nedan hittar du länkar till ett urval av de tjänster och stöd inom publicering som universitetet erbjuder. Du kan hitta information om bland annat hur du publicerar med öppen tillgång, strategisk publicering, praktiska skrivverktyg, upphovsrätt och öppna licenser, avhandlingsstöd samt forskningsutvärdering och bibliometri. 

Kommunikationsstöd

Behöver du som forskare hjälp med kommunikation och spridning av din forskning i interna och externa kanaler? Nedan finns en sammanställning av länkar till webbsidor med råd, stöd och riktlinjer kring universitetets visuella identitet, text och språk, bild och rörlig bild. Samt länkar till universitetets bildbank, evenemangs- och epostverktyg. 

Kontakt

Biblioteksstöd:

Kommunikationsstöd:

Börja med att kontakta institutionens eller centrumets kommunikatör. Kommunikationsavdelningen har ett nätverk och täta kontakter med alla kommunikatörer runt om i verksamheten.  

Nedan finns våra funktionsadresser dit du vänder dig för råd och stöd att kommunicera och sprida din forskning, inom och utanför Stockholms universitet.