Snabblänkar

Material publicerat inom Stockholms universitet

Författaren har upphovsrätten och kan göra publikationen fritt tillgänglig om inget särskilt avtal som förbjuder detta har skrivits.

Tillbaka till toppen

Licensiera ditt material

Om du har skapat ett material som du vill dela med andra finns det olika sätt att licensiera materialet. Det är så du talar om för läsaren eller användaren hur de kan återanvända materialet.

Det går att licensiera allt från artiklar, bokkapitel, hela böcker, andra publikationer (t.ex. bloggtexter) och undervisningsmaterial. Licensen ska alltid markeras tydligt i materialet, t.ex. på titelsidan eller första sidan. 

Vad innebär upphovsrätt (Copyright)?

Upphovsrätt innebär att den som äger eller publicerar material och innehar det upphovsrättsliga skyddet också äger rätten att bestämma över hur det ska användas. Den som vill använda upphovsrättsligt skyddat material måste alltid formellt fråga ägaren om det är tillåtet att använda materialet igen. Det är inte sällan så att det utgår en avgift för återanvändning av sådant material.

Vad innebär olika open access-licenser?

Om du vill publicera med Open Access behåller du fortfarande din upphovsrätt, men det finns olika så kallade öppna licenser att lägga till som talar om för den som läser eller laddar ner materialet hur det får användas. Licenserna administreras av en oberoende och samfinansierad organisation som heter ”Creative Commons” och gäller internationellt.

Alla licenserna innebär att den som använder ditt arbete måste erkänna dig som skapat det, men inte på ett sätt som implicerar att du står bakom deras arbete.

  • BY – Står för "attribution" och betyder att det går att återanvända, dela, bygga vidare på och förändra materialet. Dock måste alltid upphovsrättsinnehavaren namnges och det ska finnas en länk med till originalet.
  • SA – står för ”Share Alike ”betyder att det går att återanvända materialet, men att det måste ske under samma villkor som originalet.
  • NC – står för ”Non Commercial”, och materialet får då delas fritt, men inte i kommersiella syften.
  • ND – står för ”No Derivatives” och den här licensen betyder att materialet får återanvändas, men absolut inte förändras i relation till originalet.

Dessa fyra licensalternativ kan kombineras. Det vanligaste valet är CC-BY, som är den licens som de flesta förlag som erbjuder open access-publicering använder. 

Att använda öppna licenser möjliggör för andra forskare att återanvända material för vidare forskning genom att t.ex. öppna upp information för att läsas av maskiner (också kallat ”text-and-data-mining”). Licenserna kan även appliceras på publicering av forskningsdata.

Tillbaka till toppen

Avtal mellan Stockholms universitet och Bonus Copyright Access

Stockholms universitet har slutit ett avtal som gör det möjligt att publicera samtliga avhandlingar som utgivits vid universitetet under åren 1906 - 2003. Avtalet är en lösning som skyddar upphovsrätten, samtidigt som forskningen släpps fri för alla att läsa på webben. Läs mer om avtalet med Bonus Copyright Access här.

Tillbaka till toppen

Artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter

Författaren kan, i ett standardavtal med förlaget, ha begränsat eller skrivit bort sina rättigheter. De flesta stora förlag tillåter ändå att artiklar görs fritt tillgängliga mot att vissa villkor uppfylls. Om du vill veta vad som gäller för tidskriften där du har publicerat dina artiklar, sök upp tidskriftens förlags policy i SHERPA/RoMEO. Se även Parallellpublicera i DiVA (pdf)

Tillbaka till toppen

Avhandlingar

Monografiavhandlingar publicerade av institutionen

Författaren har upphovsrätten. Avhandlingen kan göras fritt tillgänglig.

Monografiavhandlingar utgivna på förlag

Kontakta förlaget eller utgivaren och be om tillåtelse.

Sammanläggningsavhandlingar

Författaren har upphovsrätten till kappan som kan göras fritt tillgänglig. För övriga publikationer som ingår i avhandlingen, gäller de avtal som ingåtts med respektive förläggare. Kontakta utgivaren.

Tillbaka till toppen

Böcker, antologibidrag, konferensbidrag som publicerats, tidskrifter eller förlag utan policy, rapporter

Kontakta förlaget eller utgivaren och be om tillåtelse.

Tillbaka till toppen

Bilder och upphovsrätt

Konstnärliga verk, bilder, illustrationer och diagram har ett upphovsrättsligt skydd som innebär att de inte får användas av någon annan än upphovsmannen utan dennes tillstånd. Skyddet regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729).

Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, BUS, företräder tusentals svenska och internationella konstnärer. Om du vill använda en bild av någon av dessa vänd dig till BUS. I andra fall kan du kontakta upphovsmannen, förlaget eller utgivaren. Ange alltid i vilket sammanhang du vill använda verket och var det ska publiceras.

Som forskare behöver man ibland använda bilder i sin forskning för att åskådliggöra vissa resonemang. Det finns inom den svenska upphovsrättslagstiftningen undantag som gör det möjligt att publicera bilder utan att först behöva be upphovsrättsinnehavaren om lov eller bli ersättningsskyldig. Du kan läsa mer i bilagan
Bilder och forskning (pdf)

Skulle du inte få tillstånd att använda en bild i en elektronisk utgåva kan du utelämna den och ersätta den med en förklarande text: "Av upphovsrättsliga skäl saknas bilden i den elektroniska utgåvan".

Länkar till upphovsrättsorganisationer

Tillbaka till toppen