Snabbval:

Anvisningar för registrering i DiVA

Syftet med anvisningarna är att vara ett komplement till rektorsbeslutet om registrering i DiVA. De ska fungera som ett praktiskt stöd för dig som forskare när du registrerar dina publikationer. Observera att de publikationer du registrerar i DiVA ska vara skrivna vid Stockholms universitet.

Här finns nedladdningsbara lathundar för hur du registrerar din publikation i DiVA:

Lathund Publikationstyp Artikel (977 Kb)

Lathund Publikationstyp Kapitel i bok (888 Kb)

Lathund Publikationstyp Konferensbidrag (909 Kb)

Logga in i DiVA:s registreringsformulär.

För att uppnå en så hög kvalitet på posterna som möjligt, är det viktigt att tänka på följande:

 • Publikationen ska vara skriven under din anställning vid Stockholms universitet.
 • Kontrollera alltid dubbletter innan registrering, genom att söka i Stockholms universitets DiVA.
 • De uppgifter som registreras ska stämma överens med vad som står i publikationen.
 • Prioritera registrering av innevarande års publikationer.
 • Publikationen ska vara publicerad (undantag är delarbeten till doktorsavhandling).
 • Fyll alltid i ditt lokala användar-id.
 • Fyll alltid i ditt Orcid-id (om du har ett sådant).
 • Ange alltid din institution.
 • Ange ämneskategori på minst 3-siffernivå.
 • Följ riktlinjerna i lathundarna (gäller artikel, kapitel i bok och konferensbidrag).

Universitetsbiblioteket importerar varje år ca 2500 poster från Web of Science. Det gäller framför allt vetenskapliga artiklar. Om dina artiklar finns med i Web of Science, behöver du alltså inte registrera dem manuellt i DiVA. 

Logga in i DiVAs registreringsformulär

Här loggar du in i DiVA:s registreringsformulär.

Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, är ett publiceringssystem utvecklat vid Uppsala universitet. Det används för elektronisk registrering, publicering och arkivering av publikationer från 47 lärosäten och forskningsinstitutioner.

Enligt rektorsbeslut ska alla publikationer av Stockholms universitets forskare och lärare registreras i DiVA från och med 2007. Inrapporteringen ska omfatta all publicering med anknytning till anställningen vid universitetet. (Rektorsbeslut 2006-0609, Dnr SU 301-1350-05). Varje år används DiVA som ett underlag till årsredovisningen och bibliometriska analyser.

Enligt rektorsbeslut ska också alla doktorsavhandlingar som publiceras vid Stockholms universitet spikas i DiVA.

Som forskare kan du själv registrera bibliografiska uppgifter om dina publikationer i DiVA. Du kan även göra publikationerna fritt tillgängliga på nätet, om du har kontroll över upphovsrätten. Du använder ditt universitetskonto för att logga in i DiVA.

Sök i DiVA och SwePub

Publikationer som registreras i DiVA överförs automatiskt till den nationella databasen SwePub, som innehåller vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten.

SwePub utvecklas i samarbete mellan Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket för att ligga till grund för nationell information om och analys av forskning. SwePub kommer i framtiden att kopplas ihop med ansökningssystemet Prismas publikationsmodul, så att forskarna slipper mata in sina publikationer manuellt i Prisma. Vid Stockholms universitet administreras Prisma av Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd.

Sök i Stockholms universitets DiVA

Sök i SwePub

Studentuppsatser

Studenter som vill publicera sin uppsats i fulltext eller har frågor om registrering eller publicering i DiVA, ska alltid kontakta sin institution. Alla institutioner godkänner inte att studentuppsatser publiceras på nätet.

Parallellpublicering

Parallellpublicering, som också kallas post-print publishing eller self-archiving, innebär att du gör din vetenskapligt granskade och publicerade forskningsartikel fritt tillgänglig i fulltext på internet.
På Stockholms universitet gör du detta genom att publicera en tillåten version av artikeln i DiVA. Innan du laddar upp din artikel i DiVA är det viktigt att du kontrollerar om förlaget som har publicerat din artikel godkänner parallellpublicering.

Instruktioner för dig som ska parallellpublicera

 • Sök upp tidskriften i databasen SHERPA/RoMEO. Där får du en uppfattning om förlagets syn på parallellpublicering och eventuella villkor. Om informationen saknas i SHERPA/RoMEO, kan du söka upp tidskriftens webbplats och försöka hitta copyright-informationen där. Du kan också skriva till förlaget och begära tillstånd. Var då noga med att uppge var kopian kommer att finnas tillgänglig.
 • Logga in i DiVA:s registreringsformulär med ditt universitetskonto.
 • Registrera publikationen och ladda upp fulltextfilen. Om publikationen redan är registrerad kan du ladda upp fulltexten i efterhand. Observera att de flesta större förlag endast tillåter parallellpublicering av författarversionen, det vill säga författarens sista godkända manuskript, innan det publicerades hos förlaget.
 • Om du ännu inte har publicerat din artikel hos ett förlag, kan du använda dig av ett tillägg till kontraktet som du skriver med förlaget. På så sätt försäkrar du dig om att behålla din upphovsrätt. Förslag på avtal som du kan använda finns hos SPARC Author Addendum.