Ansökningar och avtal: vem gör vad?

I nedladdningsbart PDF-dokument nedan har vi samlat befintliga rutiner för externfinansierad forskning vid ansökningstillfället, beviljande och under projektets gång. Se även kompletterande anvisningar för enskilda utlysningar.

Viktigt att komma ihåg är att:

  • Alla ansökningar ska ha prefektens stöd.
  • Kontakta Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd (FS) så tidigt som möjligt. Tänk på att det kan behövas minst 7 arbetsdagar vid behov av underskrifter.
  • Du kan vända dig till FS om du har frågor kring etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed, eller andra forskningsetiska aspekter. Läs mer under Etik i forskningen.
  • FS bistår vid granskning och upprättande av avtal, t ex konsortialavtal, samt förmedlar kontakt med universitetets jurister.

Har du frågor kring rutiner för listade (se PDF nedan) eller andra finansiärer, kontakta FS.

Familjen Erling-Perssons stiftelse. För information om ansökningsprocessen, kontakta FS i god tid. Observera att stiftelsen förutsätter att alla projektansökningar har rektors godkännande.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (MUCF)

Nu finns ett organisationskonto för dig som vill söka forskningsmedel från MUCF och vars institution inte redan har ett konto hos MUCF. Kontakta Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd på info@fs.su.se om du vill veta mer.