Information in English about collaboration and innovation

Dramaten Fasad
Stockholms universitet har bland annat ett centralt samverkansavtal med Dramaten. Foto: Sören Vilks/Dramaten.

Samverkanstöd

Vi på avdelningen för forsknings- och samverkansstöd ansvarar för universitets centrala samverkansavtal och kan hjälpa dig att hitta rätt nivå för din samverkan. Oavsett om det gäller att samverka med ett företag, en myndighet en organisation eller på annat sätt. Samverkan kan ske på flera olika nivåer och det som inte ryms inom de centrala avtalen kanske passar bättre på fakultets-, institutions- eller annan nivå. 

Några exempel på centrala samverkansavtal är de med Dramaten, Region Stockholm och Stockholms stad. 

Läs mer om det och andra samarbeten och samverkan vid Stockholms universitet här  

Innovationsstöd

Är du forskare eller lärare vid Stockholms universitet och har forskningresultat eller undervisningsmaterial som skulle kunna omvandlas till nya produkter eller tjänster? Stockholms universitet hjälper dig att komma igång.

Lärarundantaget ger dig rätten till dina uppfinningar

Som universitetsanställd forskare i Sverige har du en unik rätt till dina egna uppfinningar genom det så kallade Lärarundantaget. Undantaget innebär att du själv har rätten till dina uppfinningar och resultat av din forskning. Detta gäller om du inte avtalat något annat.

Lärarundantaget ger dig möjlighet att själv bestämma vad du vill göra med resultaten av din forskning. Men det innebär även ansvar för att se till att forskningen nyttiggörs på lämpligt sätt, detta enligt högskolelagen. Forskningsresultat kan till exempel nyttiggöras genom innovationsutveckling och kommersialisering.

Oavsett vilken väg du väljer för nyttiggörande är det viktigt att du:

  • ser över möjligheter för skydd av dina idéer och resultat
  • identifierar potentiella användare och kunder
  • tar fram en plan för att realisera utvecklingen av en produkt eller tjänst från en idé

Innovationsfinansiering

Om du har idéer eller forskningsresultat som du tror kan utgöra grund för nya innovationer så kommer du ofta till en punkt då det finns behov av externa resurser för att komma vidare. Ibland finns det särskilda medel kopplade till forskningsprojekt för nyttiggörande eller för att utreda möjligheterna för hur resultaten kan få vidare spridning. 

Det finns även särskilda utlysningar från svenska och utländska forskningsfinansiärer som är inriktade på att stödja innovationsutveckling eller samverkansprojekt mellan forskning och olika samhällsaktörer, till exempel företag. Syftet med den typen av finansiering är just att resultat från akademin ska komma samhället till nytta. 

Ett exempel på stöd berättar professor Pål Stenmark om här.

Att driva företag som anställd

Ett sätt att samverka med det omgivande samhället och att medverka till spridningen av resultat och kompetens är att vid sidan av sin anställning driva företag. Forskare och lärare vid universitet i Sverige har goda möjligheter att bedriva så kallade FoU-bisysslor och det är något som universitetet uppmuntrar. Du behöver dock redovisa dina bisysslor och det finns det en del regler och riktlinjer som man bör följa och känna till. 

Stöd vid mottagande av donation

Vi ansvarar för de stora stiftelserna och för de privata gåvorna som är viktiga komplement till de traditionella forskningsanslagen. Vi ger stöd till universitetets forskare, institutioner och för personal som administrerar projekt vid mottagande av en gåva eller donation. 

Vi ger dig tips och råd om hur man går till väga, vilka regelverk och riktlinjer som gäller och vi guidar till vem som gör vad i donationsprocessen.

På sidan ”Stöd forskning och samverkan” kan du läsa om donationer som har gjort skillnad och om hur man ger en gåva till forskning. 

Kontakt

Läs mer om Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd här

info@fs.su.se