Sedan 1 september 2017 erbjuder Forskningsstöd en erfaren forskningskoordinator som kan bistå forskare med att koordinera stora EU-ansökningar och sedan, om de beviljas medel, administrera forskningsprojekten. Kontakta Maryam Hansson Edalat för ytterligare information.