20 böcker utgivna av Stockholm University Press


Vårt fokus ligger på rigorös sakkunniggranskning, öppen tillgång och global spridning. Vår ambition är att möjliggöra en större tillgång till våra böcker och tidskrifter för fler, och samtidigt få bredast möjligast spridning av dem. Att våra tidskrifter och böcker ges ut open access innebär att de finns tillgängliga i digitalt format gratis. Det innebär bland annat att forskare världen över kan hitta och få tillgång till den information de behöver utan några administrativa eller ekonomiska hinder.

Varför välja Stockholm University Press? 


Spridning

Genom att göra forskningen öppet tillgänglig får den global spridning. Kombinationen av open access och våra nationella och internationella distributionskanaler (bland annat Amazon och Adlibris) gör att våra böcker och artiklar är lätta att hitta. Samtidigt blir de tillgängliga över hela världen snabbt och billigt, oavsett om läsaren vill läsa på skärm eller papper. Vi följer upp spridning och citering regelbundet. Vi nätverkar också nationellt och internationellt med andra universitetsförlag och intresseorganisationer för ökad spridning.


Kvalitet

Förlagets sakkunniggranskning följer internationella riktlinjer och ger en kvalitetsstämpel till forskningen, något som ofta krävs för finansiering av projekt. 90 procent av alla författare tycker också att sakkunniggranskning gjort deras publikationer bättre. Vi vet vad som krävs och kan hjälpa författarna att hamna i de rätta rankningarna och databaserna.


Forskarstyrt 

Som del av universitetet kan och måste vi driva verksamheten utan vinstintresse och med transparens. Vi publicerar därför böcker och tidskrifter baserat på dess kvalitet och inte på dess vinstmöjligheter. Forskare från Stockholms universitet sitter i samtliga redaktionsråd, som ansvarar för granskningens och publikationens vetenskapliga kvalitet. Alla beslut om publicering tas av förlagskommittén som består av forskare från samtliga fakulteter vid Stockholms universitet. 


Professionalism

På vår redaktion finns personal med många års erfarenhet av akademisk förlagsverksamhet som har arbetat med både böcker och tidskrifter. Det finns personal som själva har disputerat, samt erfarna kommunikatörer och formgivare.


Kostnadseffektivt

Vi kan publicera open access med samma basservice som de större förlagen, men till ett betydligt rimligare pris. Vi har en transparent kostnadsstruktur där du endast betalar de faktiska kostnaderna. Jämfört med många andra förlag kan vi erbjuda lägre priser utan att tumma på kvaliteten. Att släppa forskningen fri gör också att universitetet inte behöver betala igen för att köpa in forskningen via biblioteken.
 

Vill du veta mer eller publicera med oss?

Vi letar ständigt efter nya publiceringsprojekt. Vill du starta ett redaktionsråd för böcker eller tidskrifter? Hör av dig till oss på  publish@su.se. Eller besök stockholmuniversitypress.se för att läsa mer om befintliga böcker och tidskrifter och lära dig om hur vi arbetar.