Forskning

    Vilket stöd kan du som forskare få?

    Vi guidar dig rätt i utlysningsdjungeln, svarar på frågor om forskningsfinansiering, forskningsetik och forskningsdata. Vi erbjuder råd och stöd vid publicering, forskningsbaserad innovation och samverkansprojekt. Och förstås stöd och service för att anordna en vetenskaplig konferens.

    Att informera forskningspersoner och inhämta samtycke

    Många forskningsprojekt involverar forskningspersoner, det vill säga människor som medverkar i exempelvis experiment, intervjuer, enkäter, eller vars personuppgifter, eller vävnads- eller cellprover behandlas för forskningsändamål. Innan forskningspersoner involveras i ett projekt, måste de ge sitt informerade samtycke. Här ges vägledning till forskare vid Stockholms universitet kring information till och inhämtande av samtycke från forskningspersoner, inklusive mallar att använda.