Forskning

Vilket stöd kan du som forskare få?

Vi guidar dig rätt i utlysningsdjungeln, svarar på frågor om forskningsfinansiering, forskningsetik och forskningsdata. Vi erbjuder råd och stöd vid publicering, forskningsbaserad innovation och samverkansprojekt. Och förstås stöd och service för att anordna en vetenskaplig konferens.

Information inför deltagande i forskningsprojekt

Stödinformation för dig som forskare vid Stockholms universitet, och som utför forskning där människor deltar, eller berörs på ett sätt som innebär att de behöver informeras om och samtycka till detta. Det kan till exempel röra sig om människor som deltar i olika typer av experiment, intervjuer, enkäter eller vars personuppgifter behandlas för forskningsändamål.