Forskning

Vilket stöd kan du som forskare få?

Stockholms universitet stöttar forskare med tjänster och stöd, bland annat hjälp att hitta finansiering, vägledning inom etiska och juridiska aspekter och publiceringsstöd. Vänligen meddela oss om det är något du saknar eller som du inte kan hitta.

This page in English.

Forskningsfinansiering

Här finns information om utlysningar, forskningsfinansiärer och hur du gör för att söka externa forskningsmedel. Se även styrdokument och budgetkalkyl. 

Forskningsdata

Här hittar du information om tjänster och verktyg som underlättar säker datahantering, som datahanteringsplaner, lagring, repositorier, arkivering, och FAIR-principerna.  

Publicering & kommunikation

Få hjälp med vetenskaplig publicering, bibliometri, publiceringsavgifter för öppen tillgång, avhandlingsstöd och hur du publicerar din forskning i DiVA. Samt vart du vänder dig för råd och stöd att kommunicera och sprida din forskning, inom och utanför universitetet.

Forskningsetik & juridik

Vägledning kring etiska och juridiska frågor såsom etikprövning, behandling av personuppgifter, samtyckesinhämtning, offentlighetsprincipen och upphovsrätt.  

Samverkan & innovation

Kan dina forskningresultat omvandlas till nya produkter eller tjänster? Här kan du läsa mer om innovationsstöd, hur du samverkar utifrån din forskning och mottagande av donationer.

Humanvetenskapliga doktorandkurser

Här presenteras fakultetsövergripande kurser inom utbildning på forskarnivå. Kurserna kan sökas av forskarstuderande vid Humanistiska, Juridiska och Samhällsvetenskapliga fakulteterna.