Bakgrund och syfte

Undersökningen om doktorandernas arbetssituation är en del av Stockholms universitets medarbetarundersökning 2021–2022.

Syftet med undersökningen är att kartlägga doktorandernas arbetssituation beträffande deras förutsättningar samt att undersöka doktorandernas arbetssituation under pågående pandemi. Anledningen till att doktorandernas arbetssituation kartläggs med en separat enkät är att doktoranderna har lite andra förutsättningar än övriga medarbetare.

Doktoranderna kommer även att ingå i medarbetarundersökningen om arbetsklimat, ledarskap och utvecklingssamtal (vårterminen 2022) samt om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling (höstterminen 2022).

Om undersökningen

Denna undersökning är av enklare slag (temperaturmätning) för att kartlägga hur doktorandernas arbetssituation ser ut idag och jämföra den med tidigare resultat.

Undersökningen består av två delar:
– frågor om handledning, studieplan, introduktion m.m.
– frågor om doktorandernas arbetssituation under pågående pandemi.

Undersökningen genomförs under perioden den 25 oktober till 14 november 2021 via ett enkätverktyg i samarbete med vår nya leverantör Springlife. Under förmiddagen den 25 oktober kommer alla berörda doktorander få en e-post med länk till undersökningen. Under mätningsperioden kan det komma upp till fyra påminnelser. Undersökningen stänger den 14 november kl. 23.59.

Undersökningen besvaras av alla doktorander som:
– är i tjänst senast den 1 augusti 2021 och fortfarande i tjänst den 14 november 2021
– är i tjänst oberoende av finansieringsform.

Resultat

Resultatet kommer att presenteras för dekanerna för respektive fakultet, inklusive resultatet för de enskilda institutionerna. Doktoranderna kommer att ta del av en resultatrapport under december 2021.

För att kunna garantera anonymitet kommer resultat endast visas för grupper som har fem svar eller fler. Vid åtta svar eller fler kommer även andelen svar (spridningen) redovisas på varje svarsalternativ.

Efter analys av resultatet kommer beslut sedan att tas om eventuella insatser.

Tidsplan

20 augusti Preliminär lista över deltagare skickas från Personalavdelningen till prefekt.
3 september Sista dagen för att skicka in filen med korrekt information om deltagare i undersökningen till medarbetarundersokning@su.se.       
25 oktober kl. 9.00 Undersökningen startar; alla deltagare får under förmiddagen e-post med länk till undersökningen.
14 november kl. 23.59 Undersökningen avslutas.

15 november till
28 november

Resultatet bearbetas av leverantören Springlife och resultatrapporterna skapas.
December 2021 Resultatet presenteras för dekanerna som i sin tur presenterar resultatet för prefekterna.
December 2021 Resultatrapport skickas av prefekterna till doktorander. 
Januari 2022–
februari 2022
Vidare arbete med resultatet.

 

Frågor och svar om undersökningen

Vi har samlat frågor och svar som avser undersökningen om doktorandernas arbetssituation.

Kontakt

Vid frågor om undersökningen kan du ta kontakt med Personalavdelningen på medarbetarundersokning@su.se.