Arbetsmiljörond ska genomföras regelbundet. Minst en gång per år ska samtliga institutioner/motsvarande vid universitetet  genomföra arbetsmiljörond. Verksamheter som ännu inte utfört arbetsmiljörond under 2022 uppmanas att planera in det under hösten.

De institutioner/motsvarande som redan genomfört arbetsmiljörond under 2022 ska skicka in protokollet från genomförd rond via e-post: ilija.ivanovic@su.se. Protokollen behövs för att förvaltningen ska kunna göra en central uppföljning av genomförda arbetsmiljöronder, vilket också är en del av det lagstadgade systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Ytterligare information

Praktisk vägledning gällande arbetsmiljöarbete, rutiner och checklistor vid arbetsmiljörond, finns på Medarbetarwebben: Arbetsmiljörond.

Behöver du stöd vid planering/genomförande av arbetsmiljörond?

Kontakta en arbetsmiljöingenjör vid Fastighetsavdelningen: