Arbetsmiljö och lika villkor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. HR-guiden
  7. Arbetsmiljö och lika villkor
Rosenbuske vid en byggnad på universitetet

Arbetsmiljö och lika villkor

Stockholms universitet ska präglas av en säker, utvecklande och hållbar arbetsmiljö. Alla anställda och studenter ska behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. En god och hållbar arbetsmiljö förutsätter att vi alla aktivt deltar och tillsammans skapar en inkluderande verksamhet som gynnar oss alla. Lika villkor är ett samlingsbegrepp för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla anställda och studenter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. När allas kompetenser och erfarenheter tas till vara kan dynamiska arbetsgrupper skapas där varje individ värdesätts och ges utrymme att utvecklas.

Två kvinnor arbetar och pratar på Stockholms universitet

Policyer och styrdokument för arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet vid Stockholms universitet

Här hittar du de övergripande beslut och riktlinjer som styr arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet vid universitet. Du hittar också information om vilket ansvar du har som chef.

Tre personer sitter och jobbar vid en dator

Så arbetar du med arbetsmiljö och lika villkor

Här hittar du de metoder du ska använda dig av när du arbetar praktiskt med arbetsmiljö och lika villkor på din institution eller avdelning. 

Kvinna sittandes utomhus med dator i knät

Rehabilitering

Arbetsgivaren har ett ansvar för rehabilitering oavsett vad orsaken till sjukskrivningen är. Här hittar du mer information om rehabiliteringsprocessen på Stockholms universitet.

Genrebild på kastanjer och händer

Trakasserier och kränkande särbehandling

Universitetet accepterar inte diskriminering eller trakasserier som har samband med någon av ovanstående kategorier eller sexuella trakasserier. Här hittar du information om universitets policys och handlingsplaner om trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. 

Företagshälsovård

Feelgood företagshälsovård AB

är vår företagshälsovård sedan 2015-08-01.

INFORMATION FRÅN PERSONALCHEFEN

Universitetets ledningsinformation – extrautskick 2017-11-21