En provanställning (LAS 6 §) kan avbrytas när som helst under prövoperioden. Om prövotiden har gått ut utan att arbetsgivaren har lämnat besked om att avbryta provanställningen, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Arbetsgivaren kan hänvisa till skäl såsom den personliga lämpligheten, organisatoriska eller ekonomiska förändringar. Däremot får man inte hänvisa till skäl som kan anses vara diskriminerande eller att skälet är en kommande övergång av verksamhet enligt
LAS 6b §.


Rutinbeskrivning i samband med avbrytande av provanställning

Steg 1a. Underrättelse (Mall 1 – underrättelse) ska överlämnas till arbetstagaren minst två veckor innan anställningen upphör. Arbetstagaren ska underteckna att underrättelsen är mottagen. Vid mötet frågar närmsta chef om arbetstagarens fackliga tillhörighet (personalorganisation).

Steg 1b. Om arbetstagaren är fackligt ansluten ska även personalorganisationen varslas (Mall 2 – varsel). Varslet ska lämnas minst två veckor innan anställningen upphör. Av underrättelsen och varslet framgår att både arbetstagaren och personalorganisationen har rätt till överläggning med arbetsgivaren. Varsel skickas till berörd personalorganisationen via deras funktionsadresser: saco@saco.su.se, st@st.su.se, seko@seko.su.se.

Steg 2. Om arbetstagaren eller personalorganisation begär överläggning kontakta er personalspecialist på Personalavdelningen för råd och stöd.

Steg 3. Överlämna besked om att anställningen upphör. Beskedet måste lämnas senast den sista dagen på provanställningen (Mall 3 – besked). Bifoga kopia av beskedet till berörd lönehandläggare på Personalavdelningen för arkivering.