Undervisning under kvällstid/motsvarande

(4 kap. 6 § Villkorsavtal-SU)
För schemalagd undervisningstimme som till minst hälften fullgörs under vardagar efter klockan 18.00 samt under lördagar, söndagar och helgdagar, utgår ett lönetillägg med 145 kronor.

Beloppet inkluderar semesterlön enligt semesterlagen.

(Beloppet gäller fr.o.m. 2009-07-01.)