Den lokala chefskretsen omfattar följande anställningar:
prorektor, vicerektorer, förvaltningschef, dekaner för fakulteterna och personalchef.