SAMV-SU

I detta avtal, SAMV-SU, som slutits med stöd av avtalet Samverkan för utveck­ling finns regler som behandlar medbestämmande och samverkan mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna vid universitetet.

Avtalets bestämmelser gäller fr.o.m. den 1 november 2008.