Hur går vi tillväga när behov uppstår att rekrytera? Vilka frågor stöter vi på under pågående anställning och hur avslutas till sist en anställning? Genom en väl fungerande personaladministration uppnås effektivitet och transparens på såväl institutions- som förvaltningsnivå.

Syfte
Syftet är att ge dig som arbetar med personaladministration grundläggande kunskaper om rutiner och processer för personalarbetet vid Stockholms universitet.

Upplägg
Rekrytering, annonsering, tidsbegränsade anställningar, anställning av utländska medborgare, arbetstid, ledigheter, avslut av anställningar m.m. Inom varje område behandlar vi om rutiner, eventuella blanketter och arbetsrätt.

Målgrupp
Anställda som på institutionsnivå eller motsvarande arbetar med
personaladministration och/eller personalfrågor.

Tid och plats
Torsdagen den 30 maj 2018 kl. 09.00–16.00 i Personalavdelningens
konferensrum, A 622. Kaffe serveras från kl. 08.45 och vi kommer att
äta gemensam lunch på Lantis.

Antal deltagare
Max 16 personer. Företräde lämnas för nya personalhandläggare vid institution/motsvarande.

Medverkande
Medarbetare vid Personalavdelningen.

Kostnad
Kursen är avgiftsfri, lunch ingår. Observera att din institution kommer att
faktureras 500 kr om du uteblir utan att lämna återbud i förväg.

Anmälan
Anmälan görs via länken: anmälan.

Upplysningar
Claes Strandlund, tfn 16 20 57, claes.strandlund@su.se, eller
Ellen Sharma, tfn 16 37 11, ellen.sharma@su.se.