Kontaktperson: Viveca Söderlund
 

Löneavgifter i % för olika åldersgrupper fr.o.m. 2010-01-01

Regeringen har beslutat om sänkt arbetsgivaravgift fr.o.m. 2010-01-01 för personer födda 1983 och senare, se grupp B nedan.

A) Lön till anställda födda 1945–1983: 53,877 %

B) Lön till anställda födda 1984 och senare: 37,947 %

C) Lön till anställda födda 1938–1944: 12,475 %

D) Lön till anställda födda 1937 och tidigare: 2,265 %

Vid ombokning av lönekostnaden används endast:

  • 1) Konto för den aktuella lönen = lönebeloppet
  • grp A) 2) Konto 45111 = 53,792 % av lönebeloppet
  • grp B) 2) Konto 45111 = 37,862 % av lönebeloppet
  • grp C) 2) Konto 45111 = 12,390 % av lönebeloppet
  • grp D) 2) Konto 45111 = 2,180 % av lönebeloppet
  • grp A+B+C+D 2) Konto 57922 = 0,085 % av lönebeloppet

Skriv på ombokningen:
Den anställdes födelsedatum (ååmmdd), namn och år, mån
Exempel: 570917 Karlsson 1001 (2010 januari)

Vid ombokning av klumpsumma total:
Klumpsumman delad med 1,53877 = lönebeloppet (för grp A), därefter enligt samma regler som för resp åldersgrupp.

För budgetering gäller nedanstående %-satser (som inkluderar semestertillägg) för månadslöneanställd personal med semesterrätt (årssemester 35 dagar) enl. ALFA.

A) Lön till anställda födda 1945–1983: 55,850%

B) Lön till anställda födda 1984 och senare: 39,360% (28 semesterdagar)

C) Lön till anställda födda 1938–1944: 13,918%

D) Lön till anställda födda 1937 och tidigare: 3,577%

Anmärkning:
Utbildningsbidrag är inte belagd med löneavgift.
Inte heller lön till utomlands bosatt, som utfört arbetet utanför Sverige, enligt SINK-beslut från skattemyndigheten.

Vid ledighet till följd av sjukdom, föräldraledighet och delpension beräknas vissa löneavgifter på ett avvikande sätt, se Avvikande LKP 2010 (pdf)