Kontaktperson: Viveca Söderlund 
 

Löneavgifter i % för olika åldersgrupper fr.o.m. 2011-01-01

A) Lön till anställda födda 1946–1984: 53,277 %
B) Lön till anställda födda 1985 och senare: 37,347 %
C) Lön till anställda födda 1938–1945: 12,475 %
D) Lön till anställda födda 1937 och tidigare: 2,265 %

Vid ombokning av lönekostnaden används endast:

  • 1) Konto för den aktuella lönen = lönebeloppet
  • grp A) 2) Konto 45111 = 53,192 % av lönebeloppet
  • grp B) 2) Konto 45111 = 37,262 % av lönebeloppet
  • grp C) 2) Konto 45111 = 12,390 % av lönebeloppet
  • grp D) 2) Konto 45111 = 2,180 % av lönebeloppet
  • grp A+B+C+D 2) Konto 57922 = 0,085 % av lönebeloppet

Skriv på ombokningen: Den anställdes födelsedatum (ååmmdd), namn och år, mån

Exempel: 570917 Karlsson 1011 (2011 januari)

Vid ombokning av klumpsumma total: Klumpsumman delad med 1,53277 = lönebeloppet (för grp A), därefter enligt samma regler som för resp åldersgrupp.

För budgetering gäller nedanstående %-satser (som inkluderar semestertillägg) för månadslöneanställd personal med semesterrätt (årssemester 35 dagar) enl. ALFA.
A) Lön till anställda födda 1946–1984: 55,243%
B) Lön till anställda födda 1985 och senare: 39,000% (28 semesterdagar)
C) Lön till anställda födda 1938–1945: 13,918%
D) Lön till anställda födda 1937 och tidigare: 3,577%

Anmärkning:
Utbildningsbidrag är inte belagd med löneavgift.

Inte heller lön till utomlands bosatt, som utfört arbetet utanför Sverige, enligt SINK-beslut från skattemyndigheten.

Vid ledighet till följd av sjukdom, föräldraledighet och delpension beräknas vissa löneavgifter på ett avvikande sätt, se Avvikande LKP 2011 (pdf).