Kontaktperson: Viveca Söderlund

Löneavgifter i % för olika åldersgrupper fr.o.m. 2012-01-01 
A) Lön till anställda födda 1947–1985: 51,137%
B) Lön till anställda födda 1986 och senare: 35,207%
C) Lön till anställda födda 1938–1946: 11,585%
D) Lön till anställda födda 1937 och tidigare: 1,375%
 

Vid ombokning av lönekostnaden används endast:

  • 1) Konto för den aktuella lönen = lönebeloppet
  • grp A) 2) Konto 45111 = 51,052 % av lönebeloppet
  • grp B) 2) Konto 45111 = 35,122 % av lönebeloppet
  • grp C) 2) Konto 45111 = 11,500 % av lönebeloppet
  • grp D) 2) Konto 45111 = 1,290 % av lönebeloppet
  • grp A+B+C+D 2) Konto 57922 = 0,085 % av lönebeloppet

Skriv på ombokningen: Den anställdes födelsedatum (ååmmdd), namn och år, mån

Exempel: 570917 Karlsson 1201 (2012 januari)

Vid ombokning av klumpsumma total: Klumpsumman delad med 1,11370 = lönebeloppet (för grp A), därefter enligt samma regler som för resp åldersgrupp.
 

För budgetering gäller nedanstående %-satser (som inkluderar semestertillägg) för månadslöneanställd personal med semesterrätt (årssemester 35 dagar) enl. ALFA.
A) Lön till anställda födda 1947–1985: 53,080 %
B) Lön till anställda födda 1986 och senare: 36,600 % (28 semesterdagar)
C) Lön till anställda födda 1938–1946: 13,020 %
D) Lön till anställda födda 1937 och tidigare: 2,680%

Anmärkning:
Utbildningsbidrag är inte belagt med löneavgift.