Kontaktperson: Viveca Söderlund

Löneavgifter i % för olika åldersgrupper fr.o.m. 2013-01-01 
A) Lön till anställda födda 1948–1986: 51,835 %
B) Lön till anställda födda 1987 och senare: 35,905 %
C) Lön till anställda födda 1938–1947: 11,533 %
D) Lön till anställda födda 1937 och tidigare: 1,323 %
 

Vid ombokning av lönekostnaden används endast:

  • 1) Konto för den aktuella lönen = lönebeloppet
  • grp A) 2) Konto 45111 = 51,75 % av lönebeloppet
  • grp B) 2) Konto 45111 = 35,82 % av lönebeloppet
  • grp C) 2) Konto 45111 = 11,448 % av lönebeloppet
  • grp D) 2) Konto 45111 = 1,238 % av lönebeloppet
  • grp A+B+C+D 2) Konto 57922 = 0,085 % av lönebeloppet

Skriv på ombokningen: Den anställdes födelsedatum (ååmmdd), namn och år, mån

Exempel: 570917 Karlsson 1301 (2013 januari)

Vid ombokning av klumpsumma total: Klumpsumman delad med 1,51835 = lönebeloppet (för grp A), därefter enligt samma regler som för resp. åldersgrupp.
 

För budgetering gäller nedanstående %-satser (som inkluderar semestertillägg) för månadslöneanställd personal med semesterrätt (årssemester 35 dagar) enl. ALFA.
A) Lön till anställda födda 1948–1986: 53,790 %
B) Lön till anställda födda 1987 och senare: 37,300 % (28 semesterdagar)
C) Lön till anställda födda 1938–1947: 12,970 %
D) Lön till anställda födda 1937 och tidigare: 2,630%

Anmärkning:
Utbildningsbidrag är inte belagt med löneavgift.