Kontaktperson: Viveca Söderlund

Löneavgifter i % för olika åldersgrupper fr.o.m. 2014-01-01 
A) Lön till anställda födda 1949–1987: 51,480%
B) Lön till anställda födda 1988 och senare: 35,550%
C) Lön till anställda födda 1938–1948: 11,478%
D) Lön till anställda födda 1937 och tidigare: 1,2680%

Vid ombokning av lönekostnaden används endast:

  • 1) Konto för den aktuella lönen = lönebeloppet
  • grp A) 2) Konto 45111 = 51,39 % av lönebeloppet
  • grp B) 2) Konto 45111 = 35,46 % av lönebeloppet
  • grp C) 2) Konto 45111 = 11,39 % av lönebeloppet
  • grp D) 2) Konto 45111 = 1,183 % av lönebeloppet
  • grp A+B+C+D 2) Konto 57922 = 0,085 % av lönebeloppet

Skriv på ombokningen: den anställdes födelsedatum (ååmmdd), namn och år, mån

Exempel: 570917 Karlsson 1401 (2014 januari)

Vid ombokning av klumpsumma total: Klumpsumman delad med 1,51480 = lönebeloppet (för grp A), därefter enligt samma regler som för resp. åldersgrupp.
 

För budgetering gäller nedanstående %-satser (som inkluderar semestertillägg) för månadslöneanställd personal med semesterrätt (årssemester 35 dagar) enl. Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.
A) Lön till anställda födda 1949–1987: 53,420%
B) Lön till anställda födda 1988 och senare: 36,940% (28 semesterdagar)
C) Lön till anställda födda 1938–1948: 12,910%
D) Lön till anställda födda 1937 och tidigare: 2,570%

Anmärkning:
Utbildningsbidrag är inte belagt med löneavgift.