Kontaktperson: Viveca Söderlund

Löneavgifter i % för olika åldersgrupper fr.o.m. 2015-01-01 
A) Lön till anställda födda 1950–1988 50,780 %
B) Lön till anställda födda 1989 och senare  34,850 %
C) Lön till anställda födda 1938–1949 11,528 %
D) Lön till anställda födda 1937 och tidigare 1,2680 %

Vid ombokning av lönekostnaden används endast:

  • 1) Konto för den aktuella lönen = lönebeloppet
  • grp A) 2) Konto 45111 = 50,695 % av lönebeloppet
  • grp B) 2) Konto 45111 = 34,765 % av lönebeloppet
  • grp C) 2) Konto 45111 = 11,443 % av lönebeloppet
  • grp D) 2) Konto 45111 = 1,183 % av lönebeloppet
  • grp A+B+C+D 2) Konto 57922 = 0,085 % av lönebeloppet

Skriv på ombokningen: den anställdes födelsedatum (ååmmdd), namn och år, mån

Exempel: 570917 Karlsson 1501 (2015 januari)

Vid ombokning av klumpsumma total: Klumpsumman delad med 1,5078 = lönebeloppet (för grp A), därefter enligt samma regler som för resp. åldersgrupp.
 

För budgetering gäller nedanstående %-satser (som inkluderar semestertillägg) för månadslöneanställd personal med semesterrätt (årssemester 35 dagar) enl. Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.
A) Lön till anställda födda 1950–1988 52,715 %
B) Lön till anställda födda 1989 och senare 36,234 % (28 semesterdagar)
C) Lön till anställda födda 1938–1949 12,960 %
D) Lön till anställda födda 1937 och tidigare: 2,570 %

Anmärkning:
Utbildningsbidrag är inte belagt med löneavgift.