Kontaktperson: Ellen Sharma

Löneavgifter i % för olika åldersgrupper fr.o.m. 2016-06-01
A) Lön till anställda födda 1951 och senare 50,480 %
B) Lön till anställda födda 1938–1950 17,678 %
C) Lön till anställda födda 1937 och tidigare 7,418 %

Ombokning av lönekostnader kan med fördel göras i Primula.

Vid ombokning av lönekostnaden i Raindance används endast:

  • 1) Konto för den aktuella lönen = lönebeloppet
  • grp A) 2) Konto 45111 = 50,395 % av lönebeloppet
  • grp B) 2) Konto 45111 = 17,593 % av lönebeloppet
  • grp C) 2) Konto 45111 = 7,333% av lönebeloppet
  • grp A+B+C 2) Konto 57922 = 0,085 % av lönebeloppet

Skriv på ombokningen: den anställdes födelsedatum (ååmmdd), namn och år, mån

Exempel: 570917 Karlsson 1601 (2016 januari)

Vid ombokning av klumpsumma total: Klumpsumman delad med 1,5048 = lönebeloppet (för grp A), därefter enligt samma regler som för resp. åldersgrupp.
 

För budgetering gäller nedanstående %-satser (som inkluderar semestertillägg) för månadslöneanställd personal med semesterrätt (årssemester 35 dagar) enl. Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.

A) Lön till anställda födda 1951–1976 52,400 % (35 semesterdagar)
A) Lön till anställda födda 1977–1986 52,200 % (31 semesterdagar)
B) Lön till anställda födda 1987-1990 52,000 % (28 semesterdagar)
C) Lön till anställda födda 1938–1950 19,200 %
D) Lön till anställda födda 1937 och tidigare: 8,800 %