Kontaktperson: Ellen Sharma

Löneavgifter i % för olika åldersgrupper fr.o.m. 2017-01-01
A) Lön till anställda födda 1952 och senare 50,530 %
B) Lön till anställda födda 1938–1951 17,728 %
C) Lön till anställda födda 1937 och tidigare 7,468 %

Ombokning av lönekostnader kan med fördel göras i Primula.

Vid ombokning av lönekostnaden i Raindance används endast:

  • 1) Konto för den aktuella lönen = lönebeloppet
  • grp A) 2) Konto 45111 = 50,450 % av lönebeloppet
  • grp B) 2) Konto 45111 = 17,513 % av lönebeloppet
  • grp C) 2) Konto 45111 = 7,253% av lönebeloppet
  • grp A+B+C 2) Konto 57922 = 0,080 % av lönebeloppet

Skriv på ombokningen: den anställdes födelsedatum (ååmmdd), namn och år, mån

Exempel: 570917 Karlsson 1701 (2017 januari)

Vid ombokning av klumpsumma total: Klumpsumman delad med 1,5053 = lönebeloppet (för grp A), därefter enligt samma regler som för resp. åldersgrupp.
 

För budgetering gäller nedanstående %-satser (som inkluderar semestertillägg) för månadslöneanställd personal med semesterrätt (årssemester 35 dagar) enl. Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.

A) Lön till anställda födda 1952–1977 52,462 % (35 semesterdagar)
A) Lön till anställda födda 1978–1987 52,241 % (31 semesterdagar)
B) Lön till anställda födda 1988 och senare 52,075 % (28 semesterdagar)
C) Lön till anställda födda 1938–1951 19,239 %
D) Lön till anställda födda 1937 och tidigare: 8,847 %