Löneunderlag översänds löpande och ska vara Lönesektionen tillhanda senast enligt nedan under 2018.

Lönesektionen senast den Registrering/attest på webb senast den Utbetalningsdag
8 januari 15 januari 25 januari
8 februari 14 februari 26 februari
8 mars 14 mars 26 mars
6 april 13 april 25 april
8 maj 15 maj 25 maj
7 juni 13 juni 25 juni
6 juli 13 juli 25 juli
8 augusti 14 augusti 24 augusti
7 september 14 september 25 september
9 oktober 15 oktober 25 oktober
7 november 14 november 26 november
4 december 11 december 21 december

 

För sent inkommet löneunderlag kommer att resultera i att utbetalningen sker först vid nästkommande löneutbetalningstillfälle.

Löneunderlag som avser tid före innevarande rapporteringsperiod medför merarbete för Lönesektionen och orsakar eftersläpning i bl.a. uppföljning av lönekostnader.