Individuell lön för doktorander (3 kap. 1 § Villkorsavtal-SU)
Vid inplacering och omförordnande avseende doktorander gäller följande belopp det datum som anges nedan.

Villkor Inplacering (heltid)
Fr.o.m. 2017-01-01
Ingångslön 25 300 kr
Då 50 procent av fordringarna för
doktorsexamen har uppnåtts
27 500 kr
Då 80 procent för fordringarna för
doktorsexamen har uppnåtts

29 000 kr