Den partsgemensamma lönestatistiken inom det statliga avtalsområdet baserar sig på klassificeringssystemet BESTA, befattningsgruppering för statistik i staten. BESTA-statistiken ska ge kunskap om vilka arbetsuppgifter som finns i staten och hur lönerna för dessa arbetsuppgifter ser ut. Vid Stockholms universitet används BESTA bl.a. som indelningsgrund i lönestatistiken i IVS och i samband med analyser av löneskillnader mellan kvinnor och män enligt diskrimineringslagen.

Syfte
Att ge kursdeltagarna sådana kunskaper som behövs för att kunna genomföra klassificering i BESTA-systemet.

Målgrupp
Anställda vid institution/motsvarande som ansvarar för BESTA-klassificering.

Tid och plats
Tisdagen den 4 september 2018 kl. 09.00–12.00 i Personalavdelningens
konferensrum, A 622, i Södra huset, Frescati.

Antal deltagare
Max 15 personer.

Medverkande
Medarbetare vid Personalavdelningen.

Kostnad
Kursen är avgiftsfri, fika ingår. Observera att din institution kommer att
faktureras 500 kr om du uteblir utan att lämna återbud i förväg.

Anmälan
Anmälan görs via länken: anmälan.

Upplysningar
Anders Emlund, tfn 08-16 20 32, anders.emlund@su.se, och
Cathrine Nygren, tfn 08-16 20 88, cathrine.nygren@su.se.